Daily Archives: March 10, 2015

Grønn islam

I Koranens andre kapittel, vers 30, vises det til at Gud sier til englene: «Jeg vil sette en forvalter på jorden». Forståelsen av denne forvalteren har variert fra tid til annen. Det arabiske ordet «khalifa» knyttes ofte opp til den politiske stillingen en utvalgt leder for muslimene hadde. Rollen her var å forvalte statens virksomhet etter de lovpålagte skriftene i Koranen og Hadith. Koranverset viser til mennesket som ble sendt til jorden, og forstås å gjelde menneskeheten.

Miljø havner ofte lengre bak i køen over spørsmål som tas opp til debatt blant muslimer. Det er gjerne de mer tekniske spørsmålene om lov (halal) og forbud (haram), tilrettelegging og tilhørighet, som dominerer. Blant kildene vises det gjerne til Hadith og koranvers som nevner at man ikke skal sløse. Man skal være påpasselig med ikke å sløse mat, og i forvask til bønn, er det viktig ikke å sløse med vann. Dette henger sammen med forholdene og topografien araberne levde under. De visste at ressursene ikke var uendelige og at de derfor måtte forvalte, kultivere og bevare for fremtiden.

JLG oase

Continue reading