Daily Archives: March 16, 2015

Stedfortreder

Kalif – et ord som ofte pryder nyhetsbildet når krig og vold skal rapporteres. Det selverklærte kalifatet ledet av Abu Bakr al-Baghdadi er den eneste årsaken til nettopp dette. Før denne erklæringen om dannelsen av et kalifat, hadde de fleste som kjente til begrepet innen allmennheten kun et underholdende forhold til dette – nærmere bestemt tegneserien Iznogoud – hvor hovedkarakteren helst vil være Kalif istedenfor kalifen.

Hvorfor er dette begrepet relevant når vi diskuterer islam i forhold til miljøvern? I det følgende vil du finne et ønske om å se på hvordan tro kan være en motivasjonsfaktor for å styrke og støtte vitenskapens bekymring for klimautviklingen på denne kloden.

sidi sayed mosque 1870

Continue reading