Daily Archives: March 23, 2015

Miljøvern er en plikt

Hovedfokuset mitt i denne artikkelen er å finne ut om jeg som muslim bør bry meg om klimautfordringene og hvorfor. Når jeg har gjort det, vil jeg kort presentere hvordan du som leser kan engasjere deg.

Det sies at den som har forstått livet er den som forstår at de små tingene i livet, egentlig er de store. Det er denne tankegangen jeg nå vil presentere. Jeg mener at Islam definitivt står for alt som er godt. Og dermed blir det å ta vare på kloden en naturlig oppgave.

10460859_10155255626840062_1013016868813942861_o

Når jeg hører om klima- og miljøutfordringer så tenker jeg ikke på religion med det første. Men ser man nærmere på utfordringene – at temperaturen på planeten stiger, behovet for å omstille seg til miljøvennlig energiforbruk, eller at det kommer til å være mer mennesker på jorden enn det vi har mat til – så ser man at utfordringene er menneskeskapte. Ser man da på de anbefalte løsningene, som å spare på mat og vannressursene, unngå å forsøpla jorda, finne nye og mer miljøvennlige måter å hente energi på, så ser man at dette er ting som vår religion allerede oppfordrer til – også i dagliglivet.

Continue reading