Miljøvern, en tapt kamp?

Mennesket, det er et merkelig vesen. Det ble skapt av Gud, men til hva?

Islam som mange andre religioner sier at mennesket ble skapt av Gud for å være hans forvalter på jorden[1]. Ja du hørte riktig, det er mennesket altså vi som skal forvalte denne jorda vi lever på. Vi har vist at vi har klart vår oppgave som vi fikk av Gud, ved å tømme jorda for naturressurser, ved å gjøre lufta dødelig og ved bruke en tredel av dyrbar jord til mat for dyrene som skal slaktes og brødfø den stadig mer kjøttetende befolkningen. Tydelig har ordet «å forvalte» fått en helt ny betydning.

great wave of kanigawa

Noe viktig skjedde når vi gikk fra å leve i et byttesamfunn til å bli et pengesamfunn. Dette blir sett på som en av de viktigeste stegene til den enorme økonomiske veksten i-landene har hatt. Og mange jublet, de jublet over at de skulle forurense jorda, de jublet over at de skulle skape skjevfordelinger, de jublet over at alle de krigene de hadde startet og de vil juble helt til jorda, menneskets forvaltningsansvar, blir ubeboelig.

Vi må få et nytt mål med livet. Et annet mål enn å få flest penger. For når den ene får mer penger, blir den andre relativt fattigere selv med like mye penger. Dette er en viktig del av frikonkurranse teorien vi har i dagens samfunn. Der den rike da vil kjøpe mer og dermed by opp prisene på for eksempel brød, noe som gjør at den andre personen som tjente like mye som han gjorde i går ikke lenger har råd til brødet og må sulte eller stjele. Derfor er det viktig med et nytt mål, det målet vi opprinnelig hadde, det målet som vi var gitt av Gud, nemlig å ta vare på naturen.

I dag bruker vi omtrent en tredel av dyrkbar jord for å fôre dyrene vi spiser. Samtidig kaster hver nordmann 51 kg med mat hvert år[2]. Men samtidig sulter over 800 millioner mennesker[3]. Man ser tydelig at det er noe galt her. Og etterspørselen etter mat er så høy at de artsrike regnskogene blir hugget ned og dem mister sitt habitat som fører til deres utryddelse. I tillegg fører overforbruket av for eksempel vann til at større og større områder blir ubeboelige som følge av at ørkenen har spred seg eller at drikkevanntilførselen og fiskene har blitt borte. I tillegg fører den økte etterspørselen etter ku og sau til at det blir mer metan i lufta som forsterker den globale oppvarmingen tilsvarende 2,8 milliarder tonn CO2 hvert år.[4]

Det er tydelig at denne rikdommen vi har fått her i industriland har sin pris, men er det rett at de som allerede er fattige skal betale for vår rikdom? For det er de svakeste som blir mest påvirket av i-landenes klimagassutslipp. De blir rammet av lange tørkeperioder, de blir rammet av høyere havnivå og de blir rammet av mer ekstremvær og mister avlingen sin. Deres eneste inntekt og matkilde. Dette gjør at de blir nok et medlem i statistikken over de 36 millioner klimaflyktningene[5] og er ventet å øke kraftig. Men hva gjør det vel oss, det er jo bare et tall. Et tall som er så stort at det er helt ufattelig for oss. Et tall vi tilsynelatende ikke ser ut til å være påvirket av. Og når man så en dag drar til dagligvarebutikken for å gjøre rutinemessige ukehandelen, finner man ut at det ikke lenger er noe mat igjen. Så står man der og ser mot himmelen og sier Gud, hjelp oss.

Det er på tide å ta tilbake den opprinnelige årsaken til at vi ble skapt. For det er slik vi kan unngå denne rovdriften av naturen. Og det er slik vi kan unngå at menneskeheten utrydder seg selv.

Agsagan går tredje året på videregående skole.

[1] http://isammeverden.cappelendamm.no/binfil/download.php?did=31550

[2] http://www.aftenposten.no/okonomi/Du-kaster-51-kilo-mat-i-aret-7378458.html

[3] http://no.wfp.org/sult/fakta-om-sult

[4] http://tv.nrk.no/program/KOID23008014/sanninga-om-kjoett

[5] http://education.nationalgeographic.com/education/encyclopedia/climate-refugee/?ar_a=1

1 thought on “Miljøvern, en tapt kamp?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *