Miljøvern er en plikt

Hovedfokuset mitt i denne artikkelen er å finne ut om jeg som muslim bør bry meg om klimautfordringene og hvorfor. Når jeg har gjort det, vil jeg kort presentere hvordan du som leser kan engasjere deg.

Det sies at den som har forstått livet er den som forstår at de små tingene i livet, egentlig er de store. Det er denne tankegangen jeg nå vil presentere. Jeg mener at Islam definitivt står for alt som er godt. Og dermed blir det å ta vare på kloden en naturlig oppgave.

10460859_10155255626840062_1013016868813942861_o

Når jeg hører om klima- og miljøutfordringer så tenker jeg ikke på religion med det første. Men ser man nærmere på utfordringene – at temperaturen på planeten stiger, behovet for å omstille seg til miljøvennlig energiforbruk, eller at det kommer til å være mer mennesker på jorden enn det vi har mat til – så ser man at utfordringene er menneskeskapte. Ser man da på de anbefalte løsningene, som å spare på mat og vannressursene, unngå å forsøpla jorda, finne nye og mer miljøvennlige måter å hente energi på, så ser man at dette er ting som vår religion allerede oppfordrer til – også i dagliglivet.

I Islam oppfordres vi til å tenke bærekraftig. Ta for eksempel wudhu (forvask til bønn), hvor det oppfordres til at man ikke skal bruke altfor mye vann. Vår Profet (fred være med ham) brukte selv veldig lite vann når han gjorde wudhu, og anbefalte at andre fulgte hans eksempel.

Ser man på næringslivet i dag, begynner man å tenke mer miljøvennlig, ikke bare det som er billigst eller som fører til mest profitt. Flere bedrifter har opprettet avdelinger som jobber kun med dette (CSR – Corporate Social Responsibilty), stater bruker millioner på å komme med nye løsninger, bankene har begynt å investere i bedrifter som tenker langsiktig, bærekraftig og helhetlig. I alle næringer og skoler er dette blitt et hett tema. Politikere – de aller fleste – begynner å se at problemene er reelle, og forskere kommer med rapport etter rapport som viser nødvendigheten av handling – og det fort! Hoteller i dag har begynt å innføre mindre tallerkener, slik at kundene i buffeen skal kaste mindre mat. Dette har vi lang tradisjon på i Islam: man skal ikke sløse med mat.

Ta også zakaat ordninger (almisse) i islam om å hjelpe de fattige. I dag ser vi økt fokus på at folk i den tredje verden ikke har tilgang til samme goder som vi har i Vesten og flere og flere tenker filantropisk når de ønsker å løse verdensproblemer.

Det er faktisk Islam som inspirerte meg til å bli mer aktiv i klimaspørsmål. Jeg føler at dersom jeg bidrar med det jeg kan– øker ikke bare min kunnskap, men jeg gjør samtidig en god gjerning som jeg kan – om Gud ønsker det – forvente å få belønning for.

Min livs store inspirasjon er den vakre religionen Islam. Koranen er en veiledning, for enhver anledning og situasjon. I grunn handler dette om takknemlighet. Og man må være takknemllig for den jordkloden vi har, og ta vare på den.

Hva kan du som leser gjøre? Start i ditt hjem.  Sorter avfall. Det høres litt kjedelig ut, men etter en periode blir det en vane å sortere pappkartonger. Skyll, vask, tørk og brett. Alle landsdeler har ulik sortering, men også matavfall, plastikk og metall skal kastes hver for seg. I flere land i verden er det fortsatt vanlig å gi bort sine klær til familie, slekt og andre som har behov for det. Selv om vi er priviligerte i Norge kan det hende at du strengt tatt ikke trenger å kaste jakken din. Ta deg tid til å gi den bort: Fretex, fattighuset, moskeer o.l tar imot ting ved anledninger og sender til trengende. Reguler innkjøpene dine. Kjøper du inn ting som du ikke får bruk for, og ender opp med å kaste? Muligens er det en idé å kjøpe mindre.

Det finnes utallige rapporter som gir en pekepinn på hva de store problemene vi står overfor er, og hvordan vi kan gripe inn og prøve å løse dem. Er du student, tenk gjerne på hvordan din bransje kan bidra til å løse klimaproblemer. En økonom kan prøve å påvirke de store aktørene til å drive med bærekraftig forretning. En arkitekt kan hjelpe til med utbygging av byer som er grønnere. En filosof kan reflektere seg frem til hvordan menneskers holdninger påvirker kloden vi lever i, og en politikere kan finne ut hvordan vi best kan fordele ressursene vi har i dag.  Mulighetene er mange – bruk gjerne ditt unike ståsted, med din fagbakgrunn eller personlige egenskaper, til å gjøre en forskjell der du er.

Husk at det egentlig handler om å vise respekt. Respekterer vi kloden vi lever i vil vi se den blomstre. Vi er så utrolig avhengige av det rene vannet vi har, av at temperaturen holder seg lav og at det ikke blir oversvømmelser i store deler av verden. Vi er avhengige av et flott og grønt liv på kloden, ikke bare i dag, men også om 1000 år. Start gjerne med melkekartongen.

Jeg presiserer at denne teksten er kun mine egne refleksjoner og tanker rundt Islam og månedens tema. Jeg er ingen lærd i Islam og heller ingen forsker, så se bort ifra feil og mangler i min tolkning. Jeg er kun en ivrig elev. Mitt formål er å inspirere, ikke å diktere. 

Sania Ahmed er økonomistudent. Hun har tidligere vært med i etikk og bærekraftutvalget i Econa.

 

2 thoughts on “Miljøvern er en plikt

 1. Cassanders

  hmmm, hvordan vil et slikt syn (evt en slik forpliktelse) være relatert til islams 6.”trosartikkel” ? Er ikke alt som skjer en følge av “guds plan” ?
  Cassanders
  In Cod we trust

  Reply
 2. Virtual Private Servers

  Da du ikke opplyser hva slags ulovlig forhold det er snakk om, er det vanskelig for meg si noe konkret om det vil v re straffbart for deg la v re anmelde forholdet. Etter straffeloven § 139 har du plikt til avverge, ved anmeldelse til politiet eller p annen m te, visse alvorlige forbrytelser.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *