Monthly Archives: April 2015

Kunst og muslimer i samtiden

Islams forfall innen kunst stammer ikke fra hovedbudskapet i religionen, men fra en bestemt tolkning som en del samfunn har håndtert religionen på. Islam er åpen for all slags frihet og uttrykksform forutsatt at de er kompatible med de grunnleggende prinsipper i religionen. Islam forbyr å ydmyke, forbanne, eller fornærme andres verdier fysisk og psykisk. Islam setter ingen grense for en kunstner som holder seg innenfor disse rammene. Å tenke at Islam som religion ikke verdsetter kunst vil være å si at en muslim skal se bort fra sin tilkobling til universet og verden rundt oss.

11174915_10153405322781980_1149877386534080055_n

Maleriet heter Elif, Laam, Meem og er malt av Fatma. Finner du Elif?

Continue reading

Reflekter med kunsten

At de fleste muslimer har et forhold til kunst, tror jeg man kan si. Om de har et bevisst forhold til det eller ikke, er ikke alltid like tydelig. Norske muslimer er jo delaktige både i akademia og næringslivet – herunder de aller fleste yrkene. Og de aller fleste har et eller annet forhold til det kreative og sansende. Det jeg tror jeg savner litt av, er at flere ikke verdsetter kunsten høyt nok. Jeg savner også at folk ikke alltid er bevisst fordelene ved å sanse livet i ny og ne.

Når jeg blar gjennom en diktsamling, hører en sang, eller kommer forbi et maleri som taler til meg – da klarer jeg å sette mitt eget liv i perspektiv. Jeg klarer å hente inspirasjon – og ofte veiledning – gjennom kunsten. En følelse er ofte enklere, men samtidig dypere forklart gjennom et bilde enn med ord.

11130333_836776376357377_6634894031818335712_o

Av og til kan man trenge et avbrekk i hverdagen eller merke et behov for å se livet i perspektiv. Da hjelper det å kunne sette seg inn i og «leve ut» en annens hverdag, gjennom film, poesi, et fint maleri eller annet. Til og med naturen byr på inspirasjon i en ellers firkantet hverdag.  Kunstneriske opplevelser hjelper deg å ta pause fra hverdagen, se livet i perspektiv, for så å komme tilbake til hverdagen med nye øyne – og ny energi.

Continue reading

Er islam og kunst forenelig?

Kunst og islam er to begreper som ofte ikke assosieres med hverandre. Det å være kunstner og muslim  er også ofte sett på som to identiteter som ikke kan forenes, hovedsakelig blant muslimer.

Kunsten oppfattes ofte for å være fritt, provoserende, vågalt og kanskje noe som kun ”hippies” driver med. Men er det egentlig slik? Er kunsten kun forbeholdt en bestemt gruppe mennesker?

IMG_0011

Sannheten er at kunsten har utgjort en stor del av islamsk kultur gjennom historien og frem til i dag. Problemet er bare at mange muslimer ikke vet dette, og kunsten har fått en lav status i flere muslimske miljøer. Det finnes altså muslimske kunstnere, det finnes islamsk kunst. Men er det nødvendigvis slik at muslimske kunstnere og islamsk kunst hører sammen? Er en muslimsk kunstner kun forbeholdt kalligrafien og samtidskunsten alt for kontroversielt for en praktiserende muslim?.

Continue reading

Kunst og arkitektur i islam

Kunst har eksistert så lenge mennesker har eksistert. I nyere tid har det vært urovekkende hendelser i enkelte muslimske land som utfordrer denne siden ved menneskenaturen. Den islamske stat (IS) har skapt avsky ved at de har ødelagt mye av den mesopotamiske kulturarven. Det samme skjedde da Ansar Dine tok over Timbuktu og da Taliban regjerte i store deler av Afghanistan. Det som ikke er så veldig godt kjent er at viktig islamsk kulturarv også har blitt ødelagt i Mekka og Medina med velsignelse av de saudiarabiske myndigheter.

Militante bevegelser innen salafi strømningen begrunner denne ødeleggelsen med teologiske prinsipper. Men bare det at statuene, moskeene, monumentene og maleriene har eksistert så lenge viser at denne intolerante forståelsen ikke har vært den dominerende opp gjennom historien.

1845 muhammad abdallah

Continue reading

Den tredje pilar

Verden har vært i en rivende utvikling de siste tiårene, velstanden har økt, ekstrem fattigdom er mer enn halvert og den gjennomsnittlige levealderen stiger jevnt og trutt, mer eller mindre over hele verden.

Men, denne utviklingen har kommet på bekostning av miljøet og naturen har sendt noen kraftige signaler tilbake. Klimaendringer som følge av økende klimautslipp, sammen med degradering av økosystemer på grunn av menneskelig aktivitet truer basisen for fremtidige generasjoner og bidrar til mer ulikhet i utsatte områder.

B4XHeW_CEAAMjot

Disse til dels svært komplekse miljøutfordringene vil fortsette å øke i intensitet så lenge miljøet ikke blir anerkjent som grunnmuren for økonomisk og sosial utvikling.

Continue reading