Jeg sulter ikke, jeg faster!

Innlegget er en redigert versjon av et innlegg på bloggen Fatimas Penn.

Nå er Ramadan endelig her igjen. Jeg gleder meg som et barn, og kan ikke vente med å ta opp fasten.  Regner med at de fleste vet hva Ramadan går ut på? Hvis ikke, er det kort fortalt en måned hvor storparten av muslimer (gravide, syke, små barn og eldre er ikke pålagt) avstår fra all mat og drikke fra soloppgang til solnedgang.

isfahan

Fasten er først og fremst en måte å tilbe Allah på, og være lydig ovenfor Ham. Ramadan danner et av de fem trossøylene i Islam (sawm), og har dermed en stor betydning for muslimer.

I tillegg til å være et religiøst påbud fra Gud for Muslimer, har Ramadan også andre fordeler. Takknemlighet over hva man selv har, tålmodighet, meditasjon, refleksjon, fokus på seg selv og egen åndelighet, bevisstgjøring, en mulighet til å konsentrere seg om det som virkelig betyr noe, er noen av dem. For å være ærlig, tror jeg mange i vårt forbruker- og overflodssamfunn ville hatt godt av å faste en dag eller to uavhengig av religionstilhørighet.

Det jeg personlig setter mest pris på, er likevel muligheten til å kjenne andres smerter på kroppen. Hvor engasjert blir du ikke for de fattiges situasjon etter 14 timers avhold fra mat og drikke? I løpet av dagene kjenner jeg et gradvis forsterket fokus på de mange vanskeligstilte menneskene i samfunnet. Måneden setter mye i perspektiv, og mine små hverdagsproblemer visner raskt bort. De blir ikke annet en ubetydelige bagateller.

Jeg skal likevel ikke sitte her og hevde at det er enkelt å faste, for det behøver det ikke å være. Mange vil kjenne på sulten gjennom de lange sommerdagene. De fleste kommer til å tørste uten å kunne løpe til springen for å tappe seg et glass vann, og noen vil oppleve en forferdelig hodepine som de ikke kan lindre før solnedgang. Tålmodighet er nøkkelordet, og det er nettopp på det punktet de aller fleste testes.  Tross dette gleder jeg meg, for jeg vet hvor stor gevinsten er!

Nå er fastemåneden her, men jeg kommer ikke til å sulte, jeg kommer til å faste.

Fatima Almanea er engasjert i samfunnsspørsmål og bosatt i Trøndelag. Hun er politisk aktiv i Arbeiderpartiet og starter med jusstudiet til høsten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *