Daily Archives: August 4, 2015

Islam og vitenskap

På nettstedet Muslim Heritage kan vi lese om de vitenskapelige fremskrittene som ble gjort i den muslimske verden under middelalderen. Det mange kaller den islamske gullalderen. En periode i islamsk historie som mange muslimer er fortsatt stolte over. Noen av de mer kjente navnene fra denne perioden er Al-Khwarizmi, Ibn Sina og Ibn Rushd. Det er viktig å huske at det ikke bare var snakk om menn. Men også vitenskapskvinner som Mariam “Al-Astrolabiya” Al-Ijliya som designet og laget astrolabium. Astrolabium er ifølge wikipedia et redskap som helt fram til 1900-tallet ble brukt til å bestemme himmellegemers plassering og dermed beregne tid på døgnet. Hvis tiden var allerede beregnet ble det brukt til å bestemme breddegraden. Mange av de nevnte menneskene har bidratt med mye i vitenskapen. De har vært med på å øke menneskelig visdom på mange områder. Alt fra matematikk (algebra) til moralfilosofi.

11805890_10155788959860062_1732811391_n

Spørsmålet er hvorvidt noen muslimers stolthet over denne fortiden kan utvikle seg til å bli intellektuell latskap i vår tid? Å romantisere fortiden forandrer ikke nødvendigvis dagens kår. Kanskje det også bidrar til å blokkere for kritikk av dagens situasjon?

Continue reading