Daily Archives: August 9, 2015

Lyset i den mørke middelalderen

I år er det FNs internasjonale år for lys- og lysteknologi. I den forbindelse har en rekke fysikere skrevet artikler og holdt foredrag om hvordan vår kunnskap om lyset har utviklet seg fra antikken og fram til i dag. For meg som syns middelalderen, og særlig den islamske, er spennende har jeg med stor glede kost meg med nye arbeider som tar opp islamske lærde som bidro innen dette feltet.

alhazen-book-of-optics

Den islamske verden hadde sin storhetstid hva vitenskapelig arbeid angår i perioden 800-tallet til 1300-tallet og det er her vi finner bakgrunnen for moderne forståelse av optikk (læren om hvordan lysstråler beveger seg og kan manipuleres). I middelalderen var optikk kanskje en av de tingene den islamske vitenskapen var mest berømt for og den islamske vitenskapsmannen og tenkeren Ibn al-Haythem anses i dag som den moderne optikkens far.

Continue reading