Daily Archives: August 25, 2015

Da vitenskapen konverterte til islam

Perioden som omtales «den arabiske gullalder» eller «islamske gullalder» er spennende i seg selv for historikere og akademikere.  Tolkninger om perioden brukes også av visse segmenter for egne ideologiske formål, og inntar derfor en sentral plass hos disse.

På den ene siden forsøkes det å diskreditere den vitenskapelig progresjon under muslimsk herredømme, mens den andre siden mener at islam var den sentrale årsak til progresjonen. Hvor den ene hevder at islam stengte for kritisk tenkning og hindret progresjon, hevder den andre at islam nettopp oppfordret til kritisk tenkning som ga resultater.

Det er tydelig at begge gruppene velger ut det som understøtter deres standpunkter. Men en blir nødt til å spørre, hva skyldes den vitenskapelige ansamlingen fra tidligere sivilisasjoner, inn til de muslimske rikene? Og hvordan gikk det seg dit hen at da denne kunnskapen gikk fra Midtøsten til Europa, at også stafettpinnen slo følge?

Kort fortalt, hva tente gnisten, og hvem slukket flammen? Dette er et spørsmål mange muslimer stilte seg da europeiske kolonimakter ble herskere i muslimske land – hva ble resultatet av disse spørsmålene?

Continue reading