Monthly Archives: September 2015

Den sekulære stat

I den vestlige verden er det en selvfølge at staten skal være sekulær. Men blant muslimer råder det fortsatt stor skepsis til ideen om at et land som styres uavhengig av Islam. Tvert imot så sees det på som en fiendtlig tanke, et redskap skapt av den vestlige verden for å føre folk bort fra religionen. Enkelte lærde mener at det strider med islam, fordi man setter menneskeskapte lover foran de lovene som er skapt av Gud.

Sultanvahideddin

Den siste osmanske kalifen som også var sultan, Mehmet VI, på vei ut fra palasset sitt i 1922

Continue reading

Vi trenger en oppvåkning!

Tradisjonelle medier har sjelden vært veien å gå for å kommunisere med etniske minoriteter. 32 prosent av dagens Oslo-befolkning er innvandrere eller etniske minoriteter. Dette utgjør en enorm velgermasse. Og seg imellom har disse minoritetene en stor og ubevisst politisk makt for å lette sin egen hverdag i samfunnet. Hvilke tiltak kan politiske partier vise til når det gjelder å nå ut til disse stemmene som ikke blir brukt hvert lokalvalg?

800px-Oslo_rådhus_(by_alexao)

Tradisjonelle kanaler er mindre relevante for etniske minoriteter. Tall fra NRKs egne analyser viser at minoritetsbefolkningen følger med på NRK i mindre grad enn befolkningen forøvrig. Slik er det med de fleste tradisjonelle mediekanalene. I praksis betyr dette at jungeltelegrafen og minoritetspolitikerne er toneangivende for hvordan mange stemmer.

Continue reading

Demokrati

Da det nylig var valg i Storbritannia og Danmark la vi blant annet merke til at IS sympatisører delte ut pamfletter og protesterte mot demokratiet. På sosiale medier var disse gruppene aktive med å fordømme muslimer som valgte å stemme og mente at sann islam baserer seg på Guds lover. Ergo at menneskeskapte lover, utformet i folkevalgte forsamlinger strider mot Guds budskap og religiøs lære.

Cicero Denounces Catiline (1888)

Trusler til tross, så har muslimer i England og Danmark både gjort sin borgerplikt og fordømt dette lille segmentet. Dette er ikke enkeltstående tilfeller, vi har den arabiske vår hvor store deler av folket krevde rettigheter, der iblant retten til å stemme og velge sine egne representanter.

Continue reading