Demokrati

Da det nylig var valg i Storbritannia og Danmark la vi blant annet merke til at IS sympatisører delte ut pamfletter og protesterte mot demokratiet. På sosiale medier var disse gruppene aktive med å fordømme muslimer som valgte å stemme og mente at sann islam baserer seg på Guds lover. Ergo at menneskeskapte lover, utformet i folkevalgte forsamlinger strider mot Guds budskap og religiøs lære.

Cicero Denounces Catiline (1888)

Trusler til tross, så har muslimer i England og Danmark både gjort sin borgerplikt og fordømt dette lille segmentet. Dette er ikke enkeltstående tilfeller, vi har den arabiske vår hvor store deler av folket krevde rettigheter, der iblant retten til å stemme og velge sine egne representanter.

Det er lokalvalg i Norge og ser man på valglistene vil en finne mange navn som virker muslimske. Disse er med i vidt forskjellige partier, tilnærmet hele bredden fra Rødt til FrP. Dette burde være et solid poeng i seg selv mot de som hevder at muslimer har en felles agenda, eller at muslimer skulle tenke homogent.

Selv om demokratisk deltagelse og politisk aktivisme er på vei opp er den likevel lav blant norske muslimer. Vi finner ganske lav valgdeltagelse fra folk med opprinnelse fra muslimsk majoritetsland. Dette gjelder for så vidt folk med innvandrerbakgrunn fra ikke-muslimske land også. Men er dette gjeldende generelt for muslimer eller dem med innvandrerbakgrunn? Og finnes det en løsning som øker deltagelsen raskere?

Lav deltagelse betyr ikke at norske muslimer ikke er opptatt av samfunnsspørsmål. Det ligger i diasporaens natur å engasjere seg i samfunnsspørsmål i opprinnelseslandet, samtidig er det en deltagelse i det norske samfunnet gjennom barna innen skole, gjennom helsevesen, arbeid, sport, hus og hjem. Renta er like viktig for to personer av ulik bakgrunn med lik grad av lån.

Det dukker stadig opp et spørsmål når tema islam og demokrati diskuteres: er religionen kompatibel med demokrat? Minareten ønsker å utforske mer, for diskusjonen bør ikke begynne eller stoppe her. Hva har muslimske land opplevd av demokrati, og hvorfor er demokratiske institusjoner så svake i mange muslimske land? Er situasjonen så elendig som vi vil ha det til, og hvordan påvirker dette muslimers demokratisk deltagelse i Vesten?

Minareten ønsker en diskusjon om selve demokratiet. Det handler ikke alene om valg hvert fjerde år, men om konseptene likhet for loven, rettsstaten, transparitet og etterprøvbarhet. Verdiene likhet, rettferdighet og toleranse er sentrale i disse konseptene og de institusjoner som fremgår av disse. For eksempel at en majoritet på 51% ikke bestemmer 100 %.

I en folkefiende skriver Ibsen at «Minoriteten har alltid retten» – det kan trekkes ut fra dette at majoritet i et samfunn vil kunne bli påminnet på urett som kun erfares av et lite segment i befolkningen. Dette vernet, dvs. likhet for loven, er en sikring som er sentral del av demokratiet. Men vi finner en del utviklingsland, ferske demokratier, muslimske så vel som ikke-muslimske, som har en større vekt på en snever nasjonal identitet som ekskluderer, enn det å inkludere og som likebehandler. Med inntreden av en ny fase med nasjonalistiske bevegelser i Europa er det verdt å diskutere om demokratiets prinsipper om likhet og toleranse er utsatt.

Demokratisk deltagelse handler om tilknytning og identitet. Kan for eksempel en muslim i Norge være for en republikk, og sterk sekularisering av norske symboler, uten å bli beskyldt for snikislamisering, hvis argumentene er de samme som fra en ikke-muslimsk sekulær republikaner? Svaret i dagens debattklima er vel klart.

Lokalvalget konkluderes den 14 september.  Dette er et lokalvalg for norske borgere, være seg muslimer eller ikke, av utenlandsk herkomst eller ikke.

Vi håper på en bred debatt, være seg av håpefulle kandidater eller velgere, føler du for å dele dine tanker gjennom Minareten, er det bare å sende ditt bidrag til minareten@minareten.no.

Og husk som vanlig: Det er høyt under taket på Minareten!

1 thought on “Demokrati

  1. Leif Oskar Zetterstrøm

    Skal man ha en religion og tro må man dyrke den fullt ut og ikke halvveis. IS har forstått dette og kan med rette kalles rettroende muslimer. For øvrig mener jeg at Islam er for mannfolk og kristendom er for kvinnfolk og homofile.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *