Monthly Archives: November 2015

Dyrenes Gud

”Dyr har instinkter. Et eller annet sted inni seg, vet pelsdyrene at det finnes noe bedre enn dette livet i bur.” Dette sa ti år gamle Mathias foran nesten 4000 mennesker ved Stortinget. NOAHS årlige Fakkeltog mot Pels hadde for tolvte året på rad igjen samlet mennesker med all slags bakgrunn, tro og etnisiteter i gatene med tente fakler.

12309316_910177775685220_138821023_n

Dyrene har ingen religion. Året 2015 ble likevel et historisk år i Norge i kampen for dyrs rettigheter og plass i det religiøse Norge. Etter 25 års kamp for pelsdyrene, sa alle de fem største trossamfunnene nei til pelsdyroppdrett.

Verken Den Norske Kirke, Islamsk Råd Norge eller Det Mosaiske Samfunn fant noe som helst grunnlag i sin lære som kunne forsvare at aktive rovdyr skulle holdes i bur på denne måten. Organisasjonene Unge sikher og Buddhistforbundet var også klare på at empati med dyr er sentralt.

Continue reading

Dyrevelferd i islam

Dyrevelferd er en del av mange religioners virkelighetssyn og trospraksis. Det gjelder særlig i verdensreligioner som islam, kristendommen, jødedommen, hinduismen og buddhismen. I de abrahamske religionene er mennesket forvalter av skapelsen. Noe som vil si at Gud har gitt mennesket mandat til å ta vare på både planeten, og alt som er levende. I hinduismen er kua et viktig dyr. Å ta livet av en ku ansees for å være en synd. Mange hinduer er også vegetarianere. I Sahih Bukhari (hadith-tekstene) kan vi lese at Allah tilga en syndig kvinne fordi hun ga vann til en tørst løshund:

A prostitute was forgiven by Allah, because, passing by a panting dog near a well and seeing that the dog was about to die of thirst, she took off her shoe, and tying it with her head-cover she drew out some water for it. So, Allah forgave her because of that.

Det hender at dyrevelferd havner i skyggen av mye annet. For mange mennesker er det for eksempel urealistisk og til og med absurd å gi dyr de samme rettigheter som mennesker har. Rettigheter som retten til liv, frihet fra fangenskap, bevegelsesfrihet og m.m. Den australske filosofen Peter Singer kaller dette for arts-rasisme (speciesism). Det vil si at mennesker og dyr har så ulike rettigheter.

12207897_10156098995845062_1278953107_n

Continue reading