Daily Archives: December 17, 2015

Autoritetstro muslimer

I debatt om islam blir gjerne autoriteter et argument i seg selv. Det er uheldig for religionens utvikling.

Man hører ofte klager om stagnering innen islamsk tenkning. En viss debattpraksis hos muslimer synes å ha uheldige virkninger hva gjelder mulighetene for en god, intellektuell utvikling.

Gérôme_-_Mufti_Reading_in_His_Prayer_Stool

Denne praksisen går ut på å legitimere meninger om religionssensitive tema ved å henvise eller referere til antatt autoriteter innen islamsk lære. Mer nøyaktig, at en menings berettigelse består utelukkende av at de samsvarer med disse autoritetene. Denne praksisen virker ganske gjengs og – virker det for meg – forholdsvis ukontroversiell. Eller kanskje er den godtatt mer eller mindre bevisst som en stilltiende antagelse. I så fall bør denne antagelsen utfordres.

Continue reading