Monthly Archives: January 2016

Hvor mange identiteter kan man ha – og være trygg i dem?

Er jeg norsk jøde eller jødisk nordmann? Er jeg norsk muslim eller muslimsk nordmann?

Språket

Spørsmålet er semantisk og det sier noe om hvordan vi tenker. Svaret kan også si noe om identitet. Egen identitetsfølelse. Det er viktig å være trygg med egen identitet. Man kan få økt trygghet gjennom refleksjon. La oss gjøre det.

Det Mosaiske Trossamfunn i Oslo

Det Mosaiske Trossamfunn i Oslo

Først det semantiske – som påvirker oss. Forskjellen på jødisk nordmann og norsk jøde er substantivet og adjektivet. I jødisk nordmann er nordmann substantivet og jødisk er adjektivet, det beskrivende. Det sier noe om hva slags nordmann jeg er. I Norge har vi mange forskjellige typer nordmenn; samer, nordlendinger, sørlendinger, kvener, jøder, muslimer, m.fl. I norsk jøde er jøde substantivet. Svaret på innledningsspørsmålet blir da: Ja takk, begge deler. Jeg kan være både norsk jøde og jødisk nordmann. Når jeg er i Norge vil jeg gjerne omtales som jødisk nordmann. Det er inkluderende og fint. Jeg føler meg da som en del av det store VI. Når man omtaler meg som norsk jøde i Norge føler jeg at jeg blir satt litt utenfor. De gangene jeg besøker Israel derimot er det annerledes. Da befinner jeg meg plutselig i et jødisk majoritetssamfunn. Som jøde skiller jeg meg ikke ut fra mengden og jøde bidrar ikke til å karakterisere meg. Der vil imidlertid norsk jøde fortelle noe om hva slags jøde jeg er, nemlig en jøde fra Norge.

Continue reading

The Crisis of Legitimacy and Representation in Islamic Leadership

The quality of being trusted and believed in is often measured by looking at what is being represented and how we are representing it. Whether we look into any scientific study or political dynamics, the question of credibility becomes critical when the representation is skewed. Similarly, when discussing the issue of legitimacy in any religion including Islam, one cannot ignore who is representing Muslims. Hence, the role of leadership in form of theologians, scholars and religious leaders becomes inevitable.

mosque women

Before jumping in with both feet, it is important to look at the term ‘Muslim leadership’. The tradition and culture of leadership among Muslim leaders varies depending on what layer of the society one is addressing. A Muslim religious scholar and leader can be a person who is highly educated from a Western Ivy League institution and can also be someone who has obtained his or her education through the local Islamic institutions within their reach.

Continue reading

Litt svart og litt hvit

Siden jeg var en liten jente fortalte mamma og pappa meg at jeg var en av de heldige, jeg var en av de med det beste av to verdener. Lite skjønte jeg da, hva jeg i dag skjønner.

Chess_board_fabric

Jeg ble født, var oppvokst og lever i dag i Oslo. Norge er mitt hjem, norsk er mitt morsmål og 17.mai er min nasjonaldag. Det er enkelt, likevel er det ikke så enkelt for alle, for jeg er jo aldri helt norsk. Jeg er litt for brun, litt for avholds, litt for religiøs. Jeg er heller aldri nok srilanker. For jeg er jo litt for integrert, har litt for mange meninger om store saker, og er litt for sosial og utadvendt. Karpe Diem sa det best “Er litt for hvite for mine, litt for svart for dem”.

Men det går fint, for jeg har det beste av to verdener.

Continue reading

Pedagogikk og religiøs opplæring

For muslimer varierer den religiøse oppveksten i stor grad i forhold til hvilken sekt, lovskole, kulturell bakgrunn og oppvekst en har hatt. De religiøse ritualene og hva man vektlegger som viktig er ofte det man bringer med seg videre i oppveksten.

Når noe går galt i samfunnet i relasjon til muslimer, pekes det ofte på moskeene. De klarer ikke å nå ut til ungdommen sies det, samtidig som deltakelsen – sett bort ifra det nødvendigste som fredagsbønn og koranlæring – blant unge er på vei ned. I tillegg vises det til at de fleste unge i dag gjør som andre unge og finner informasjon på internett. Noen vil mene at de ikke har god nok kunnskap om islam. Men årsaken til denne eventuelle kunnskapsmangelen graves ikke så mye i.

12508675_958899777478369_7491334707061029520_n

Barn lærer som regel en del av sine foreldre, og det gjelder også den religiøse oppveksten. Måten man utfører ritualer på, hvorfor man gjør det på den og den måten og hvorfor man tror at noen burde ha vært kalif fremfor noen andre er ting man antar at man lærer hjemme. Continue reading

Religious leaders and legitimacy

The religious establishment have largely lost credibility among youth in the Muslim world due to a perceived lack of principles. This stems from two causes:

(1) They don’t stand up to those in power

(2) They allow their interests to prevent them from consistently standing by their principles.

The perception of the religious establishment being at the beck and call of the government, as is the case across the Muslim world, severely affects their legitimacy. It gives the impression, normally correct, that they are or would be unwilling to stand up for truth if that entails biting the hand that feeds them. In a conflict between supporting the government and upholding justice they choose the former, particularly in states where the establishment is completely beholden to the government as in Egypt and Saudi Arabia.

al azhar

Continue reading