Daily Archives: January 10, 2016

Pedagogikk og religiøs opplæring

For muslimer varierer den religiøse oppveksten i stor grad i forhold til hvilken sekt, lovskole, kulturell bakgrunn og oppvekst en har hatt. De religiøse ritualene og hva man vektlegger som viktig er ofte det man bringer med seg videre i oppveksten.

Når noe går galt i samfunnet i relasjon til muslimer, pekes det ofte på moskeene. De klarer ikke å nå ut til ungdommen sies det, samtidig som deltakelsen – sett bort ifra det nødvendigste som fredagsbønn og koranlæring – blant unge er på vei ned. I tillegg vises det til at de fleste unge i dag gjør som andre unge og finner informasjon på internett. Noen vil mene at de ikke har god nok kunnskap om islam. Men årsaken til denne eventuelle kunnskapsmangelen graves ikke så mye i.

12508675_958899777478369_7491334707061029520_n

Barn lærer som regel en del av sine foreldre, og det gjelder også den religiøse oppveksten. Måten man utfører ritualer på, hvorfor man gjør det på den og den måten og hvorfor man tror at noen burde ha vært kalif fremfor noen andre er ting man antar at man lærer hjemme. Continue reading