Daily Archives: January 27, 2016

Hvor mange identiteter kan man ha – og være trygg i dem?

Er jeg norsk jøde eller jødisk nordmann? Er jeg norsk muslim eller muslimsk nordmann?

Språket

Spørsmålet er semantisk og det sier noe om hvordan vi tenker. Svaret kan også si noe om identitet. Egen identitetsfølelse. Det er viktig å være trygg med egen identitet. Man kan få økt trygghet gjennom refleksjon. La oss gjøre det.

Det Mosaiske Trossamfunn i Oslo

Det Mosaiske Trossamfunn i Oslo

Først det semantiske – som påvirker oss. Forskjellen på jødisk nordmann og norsk jøde er substantivet og adjektivet. I jødisk nordmann er nordmann substantivet og jødisk er adjektivet, det beskrivende. Det sier noe om hva slags nordmann jeg er. I Norge har vi mange forskjellige typer nordmenn; samer, nordlendinger, sørlendinger, kvener, jøder, muslimer, m.fl. I norsk jøde er jøde substantivet. Svaret på innledningsspørsmålet blir da: Ja takk, begge deler. Jeg kan være både norsk jøde og jødisk nordmann. Når jeg er i Norge vil jeg gjerne omtales som jødisk nordmann. Det er inkluderende og fint. Jeg føler meg da som en del av det store VI. Når man omtaler meg som norsk jøde i Norge føler jeg at jeg blir satt litt utenfor. De gangene jeg besøker Israel derimot er det annerledes. Da befinner jeg meg plutselig i et jødisk majoritetssamfunn. Som jøde skiller jeg meg ikke ut fra mengden og jøde bidrar ikke til å karakterisere meg. Der vil imidlertid norsk jøde fortelle noe om hva slags jøde jeg er, nemlig en jøde fra Norge.

Continue reading