Daily Archives: February 2, 2016

Pekefingrene

I dag peker storsamfunnet på enkelte muslimske ungdommer og beskylder dem for å underrette seg verdier og påbud som de eldre belærer dem. Den samme ungdommen er de som blant muslimer lempes over forventninger om å være lik de store muslimske skikkelsene i historien – samtidig som de nesten like fort stemples for å mangle kapasitet til det. Ungdommer prøver samtidig å tilpasse seg samfunnet de bor i og det gjør at de havner i en skvis. Alle forventninger som stilles den norske ungdommen er også innenfor radaren.

Gutt eller jente, for en muslimsk 15-åring er dette mye å bære på. Hva er det muslimer gjør for å forenkle ungdommenes byrde? Lar vi alle og enhver kjempe sin kamp, lar alle smi sin egen lykke eller strekker vi ut hender for å sikre muslimenes utvikling i positiv retning?

Pekefingrene

Når man henvender seg til ungdommer er de fulle av spørsmål og leter etter et svar som skal tilfredsstille dem. Det er de grunnleggende spørsmålene, men ved siden av dem har man de kulturelle betingede spørsmålene som er et resultat av hvert ungdoms møte med kulturen de daglig møter. Svarene som ungdommer får på sine spørsmål fra et land utenfor Norge, især Europa, blir derfor ikke noe tilfredsstillende. Det gjør det vanskelig å forstå at man er det beste fra to verdener. Tamina Rauf peker derfor på noe vesentlig i sin artikkel fra tidligere denne måneden: ”…at man ikke kan gi 100% i alt lenger. Det er en utopi tenker kanskje du; en realitet sier jeg.”

Denne følelsen treffer de fleste norske muslimer i ansiktet etter mye strev for å tilfredsstille alt og alle – deriblant seg selv. En ting er å forvente og å hjelpe dem, men dessverre er det blitt slik at man sitter på laurbærene og lar uoppfylte drømmer ta orddrakten på for å skremme fremtidens ungdommer. Hva er så planen? Hvordan kan man bedre dette dystre bildet som tegnes av så å si enhver som tar seg friheten til å skildre norske muslimers hverdag? Continue reading