Litteratur og kulturuttrykk

Litteratur og kulturuttrykk har ofte vært en utfordring og nesten provoserende i en rekke muslimske land da disse brukes til å kritisere makten eller formidle politisk budskap, i tillegg til at enkelte islamske fortolkninger forbyr enkelte kulturuttrykk som kunst og musikk. Filmer og musikk blir ofte sensurert på grunn av de moralske konnotasjonene knyttet til underholdning, eller fordi innholdet har enten politisk eller religiøs innhold som er i strid med den overordnede makten.

Minareten mars

I andre land blir litterære verk, som politisk poesi sensurert. Det politiske satiremagasinet Molla Nasraddin hadde bred dekning gjennom den muslimske verden tidlig på 1900-tallet. Den satiren og kritikken som gjenspeilet seg i magasinet fant allmennhetens gunst, men som ble bannlyst av herskereliten i flere land på grunn av regimekritikk.

Islam og nyere former for kulturuttrykk

På en annen side ser vi en oppblomstring innen ulike former for uttrykk som følge av den digitale tidsalder og massemediene. Det er ikke fåtall av de såkalte «nasheed artister» eller prominente muslimske musikk kjendiser som formidler budskapet om Islam.

Det er med andre ord en forståelse og aksept for dette for å nå den yngre generasjon. For å kunne formidle budskap i en moderne verden, så må en tilpasse sin kommunikasjonsform. Massemedier har også blitt en kanal for religiøse bevegelser for formidling av religiøs kunnskap.

VirtualMosque er for eksempel en digital plattform som ønsker å forene ortodoks og samtidens islamsk kunnskap til muslimer i vesten. Mange vil trolig si at de nye uttrykkene er et forsøk på å forene ulikheter, for å forstå den nye muslimske identiteten i vestlig kontekst.

Film og den muslimske kulturen

På en annen side blir andre kulturuttrykk som film, brukt til å formidle ukulturen og tabuer i det muslimske samfunnet. Nylig fikk filmskaperen Sharmeen Obaid Oscar-pris (2016) for sin andre film som bringer æresbegrep i vestlig kulturliv og filmindustri (A girl in the River, 2015).

Pew Research Center hadde i 2013 en undersøkelse som kartla muslimenes holdning til populær kultur, religion og vitenskap. Studiene påpekte at de fleste muslimer hadde et positiv forhold til den moderne verden, hvor parametere som vitenskap og populærkultur ble vektlagt. Men et overveldende flertall svarte også at den vestlige pop-kulturen skadet moralske prinsipper mer enn det Bollywood industrien gjorde. Mange mente at den indiske pop-kulturen var faktisk mer kompatibel med deres moral og parametere enn den vestlige pop-kulturen.

Litteratur

På en annen side kan vi se på den rike litteraturen i de muslimske landene som ofte er lite anerkjent i den vestlige delen av verden. Imidlertid er Rumi kjent i vide kretser for sine poesier på ulike tema, Hafez er kjent for sine diktninger om kjærlighet og ibn Khaldun er kjent for sine teorier om foredling av verdier og nasjoners sykliske natur.

Men hvor er disse kreative og litterære uttrykk i dag? Dette er sterkt i kontrast til den rike litteraturen og kreative uttrykk de ulike muslimske kulturelle kretser har vist til gjennom historien. Kan det være en barriere og manglende kontakt mellom vestlig og østlig kulturliv og litteratur?

Minareten ønsker…

Litteratur og kulturuttrykk kan vinkles på mange måter. Med månedstemaet for mars, åpner Minareten opp for anmeldelser av litteratur, film og musikk eller andre former for kulturuttrykk som formidler eller spiller en viktig rolle for utvikling av det muslimske miljøet. Eller: på hvilke måter har islamsk litteratur spilt en nøkkel rolle for det vestlige samfunnet? Og hva er egentlig tradisjonen om litteratur og kulturuttrykk i den muslimske historien? Eller hva sier Islam om musikk?

Denne måneden ønsker vi også å eksperimentere med andre sjangere, og åpner opp for bidrag innen kortfilmer, foto, og musikk i tillegg til tekstbidrag/anmeldelser for å dekke månedstemaet. Kjenner du til en bok eller en film som er spesielt viktig å få fram i det muslimske miljøet? Eller brenner du med noe selv som du ønsker å formidle gjennom foto, kortfilm, musikk eller andre kreative måter? Så del gjerne med oss!

Og husk, det er høyt under taket

1 thought on “Litteratur og kulturuttrykk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *