Svømmende muslimer

Osloby-artikkelen i Aftenposten forrige uke konstaterte at de unge i Oslo var dårligst i landet til å svømme. Og en stor andel av disse har dessverre minoritetsbakgrunn. Akkurat dette siste har vært et gjennomgående tema som nesten hvert år er oppe til debatt, spesielt etter triste drukningsulykker som involverer unge barn som kanskje kunne vært unngått hadde vi hatt et mer solid treningsopplegg. I artikkelen kommer det frem at det ved endt svømmeundervisning skoleåret 2014/-15 kunne bare 55,1 % av elevene svømme 200 m (ifølge tall fra Utdanningsetaten). 20,4 % kunne ikke svømme. Videre kommer det frem i samme artikkel at bare 71,2 % av 17-årige jenter i Oslo kan svømme 200 m, altså 1 av 3 kan ikke svømme!!

Som mangeårig mosjonssvømmer har jeg hatt gleden av å tråle mange ulike svømmehaller, både i Oslo og utlandet og jeg må nok si at standarden ofte har vært bedre utenlands. Det er både lengre åpningstider, større svømmehaller, billigere inngangsbillett og strengere krav til hygiene. Dette mener jeg er blant de elementære tingene som må til for å kunne gi den allmenne borger et godt tilbud og å gjøre terskelen for å søke svømming lettere, spesielt i et land hvor vi gjerne bor, jobber og ferierer ved vannet.

13045662_10153401273042553_693124058_n

Min spesialinteresse er dog det å prøve å øke interesse og få til tiltak hvor minoritetsbarn (samt minoriteskvinner og menn) får muligheten og lysten til å lære seg å svømme. Et viktig aspekt ved dette er at det opp gjennom de siste årene har vært en del skriverier i mediene om muslimske barn som ikke får vært med på svømmeundervisning grunnet foreldres misligholdelse av at undervisningen er blandet og man har brakt frem spesielt “riktig bekledning” opp til diskusjon. Dette er virkelig trist. Er vi virkelig så opptatt av hva 10 år gamle barn har på seg at vi lar det gå utover obligatorisk undervisning? Har vi kommet dithen at vi nekter våre barn å svømme med andre medelever og å gi dem gleden av å beherske dette fordi vi har en såkalt “kleskode” som skal følges?! Dette til tross for at mange av disse foreldrene selv ikke kan svømme og dermed ikke har muligheten til å lære bort svømming selv til sine egne barn?

Som en forlengelse av dette må det nevnes at fysisk aktivitet ble ansett av profeten Muhammad å være en like viktig del av en muslims hverdag som det åndelige. I følge flere historiske beretninger anbefalte han trening og sunn livsstil som ledd i det å skulle være en god muslim. Det var viktig å kunne ta vare på den kroppen Gud hadde gitt oss. En av hans mange anbefalinger var faktisk nettopp det at man måtte lære sine barn (begge kjønn) svømming. “Teach your children swimming, archery and horse riding”.

Det har vært satt inn en rekke tiltak rundt omkring i landet for å bedre unges svømmeferdigheter. Både økning i antallet timer samt oppussing av diverse svømmehaller har vært satt til verks, noe som er meget bra. Andre tiltak har heldigvis vært mer rettet mot minoritetskvinner, som kurs i regi av LIN (Likestilling, inkludering og nettverk) med fokus på å gi svømmeopplæring til unge jenter og kvinner. En liten hake ved tilbudet er egenandelen på 2250 kr som nok vil bli ansett for å være en stor utgift for mange. Et annet tiltak som også bør nevnes er introdusering av egne dager/timer hvor noen svømmehaller er åpne for kun kvinner, som for eksempel Furuset svømmehall på søndagene. Dette siste er et ganske godt tiltak, med en gruppe ildsjeler som står bak, men som dessverre ikke er godt nok da det gjerne blir altfor mange kvinner på én gang og det ofte mangler instruktører til å lære bort.

Avslutningsvis vil jeg si at det er satt i gang en rekke tiltak for å bedre svømmeopplæringen generelt sett blant barn og unge og blant minoriteter som egen gruppe. Men vi har fortsatt litt igjen før vi kan si oss 100 % fornøyde. Når det er sagt er det på sin plass å adressere seg til muslimske foreldre, som jo er sine barns forbilder, men som dessverre velger å tviholde på en ukultur, hvor de nekter å sende sine barn til skolesvømming under “religiøst” dekke. Her må det påpekes viktigheten av fysisk aktivitet som noe barn skal lære seg når de er unge og som de senere i livet vil ha nyttig lærdom av. Det siste er faktisk også viktig i en islamsk kontekst.

Nojoud Koubaa er utdannet lege og medlem av Minaretens forsamling. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *