Monthly Archives: October 2016

Qur’an og vitenskap – to forskjellige standpunkt

Av: Vegar Y. Jørgenstuen

Muslimer snakker ofte mellom seg selv om vers i Qur’an som er bevis på at dette er Guds åpenbaring basert på hvor godt versene stemmer med forskernes beslutninger og konklusjoner. Fakta er at om du basert din iman, din tro, på hvorvidt Qur’an stemmer med hva vitenskapsmenn har kommet frem til, så er grunnlaget for din iman feil. Hvordan kan jeg si det? Jo fordi vitenskapsmenn, eller kvinner for den saks skyld, er ikke annet enn mennesker og vi vet at mennesker feiler. Gjennom historien har forskere sagt noe og mennesker har trodd på det fordi de har ansett forskerne som høyere begavet eller “smartere” enn dem selv.  Sannheten er at en smart person er ikke han som klarer å lage de mest avanserte elektroniske duppedittene, men en smart person er han som har evnen til å tenke logisk og fornuftig. Vi vet jo at forskere har tatt feil før, og de vil fortsette å ta feil. Så å basere vers fra Qur’an som kan virke som de er i samsvar med hva vitenskapmenn har sagt, bør ikke være grunnlaget for din tro.

14797339_10157503622270062_421102814_n

Jeg er ikke uenig i at Qur’an har mange vers som faktisk treffer veldig godt med hva forskerne har funnet ut med tiden. Vi bør ikke bli overrasket over dette ettersom vi tror at det er Guds åpenbaring til oss. Så det er ingen overraskelse at ord som har blitt nevnt i denne åpenbaringen stemmer med hva vi klarer å finne ut angående naturens eksistens. Ofte vil muslimer overdrive og lete etter andre vers som stemmer med vitenskapen, for å så begynne å mistolke vers ut i fra deres manglende kunnskap om versenes mening slik det har blir forklart av lærde som faktisk forstår de arabiske versene bedre enn oss. Dette gjør de kun fordi de har begynt å basere deres iman på hvor godt Qur’an og vitenskap går sammen!

Continue reading

LEDER 6/16 Kvinners rettsstilling i islam

I dagens debattforumer forekommer det ofte hete diskusjoner om kvinners rettigheter i islam. Dersom vi setter meningsutvekslingene på spissen har vi en side som mener at islam er iboende kvinneundertrykkende og en annen side som mener at islam er kvinnefrigjørende. Hvorfor er det et så stort avvik i oppfatningen om en og samme religion?

For over fjorten hundre år siden revolusjonerte islam kvinners stilling i samfunnet. I samtiden hadde ikke kvinner rett til å besitte eiendom, velge ektefelle, arve, mv. Kvinner ble ansett som objekter som ble konstant ydmyket, og deres hovedformål i livet var kun å bære barn. Dersom en familie fikk ei jente ble familien skamgjort, og ofte ble jentebarn begravd levende. Da islam kom ble kvinners likeverd og rettigheter til å ha eiendom, velge ektefelle og arve, mv. statuert i Koranen. Dette er et ståsted mange muslimske feminister støtter seg på for å vise til kampen for likhet mellom kjønn.

14524609_10157407410055062_9121013667946422950_o-1

Per i dag hører vi ikke så ofte om vestlige feminister som henviser til islam som inspirasjon, som Annie Besant gjorde på 30-tallet. Vi ser også at flere østlige land ikke respekterer og sikrer kvinners islamske- og internasjonale menneskerettigheter, heriblant Saudi Arabia, Pakistan og Iran.

Continue reading