LEDER 6/16 Kvinners rettsstilling i islam

I dagens debattforumer forekommer det ofte hete diskusjoner om kvinners rettigheter i islam. Dersom vi setter meningsutvekslingene på spissen har vi en side som mener at islam er iboende kvinneundertrykkende og en annen side som mener at islam er kvinnefrigjørende. Hvorfor er det et så stort avvik i oppfatningen om en og samme religion?

For over fjorten hundre år siden revolusjonerte islam kvinners stilling i samfunnet. I samtiden hadde ikke kvinner rett til å besitte eiendom, velge ektefelle, arve, mv. Kvinner ble ansett som objekter som ble konstant ydmyket, og deres hovedformål i livet var kun å bære barn. Dersom en familie fikk ei jente ble familien skamgjort, og ofte ble jentebarn begravd levende. Da islam kom ble kvinners likeverd og rettigheter til å ha eiendom, velge ektefelle og arve, mv. statuert i Koranen. Dette er et ståsted mange muslimske feminister støtter seg på for å vise til kampen for likhet mellom kjønn.

14524609_10157407410055062_9121013667946422950_o-1

Per i dag hører vi ikke så ofte om vestlige feminister som henviser til islam som inspirasjon, som Annie Besant gjorde på 30-tallet. Vi ser også at flere østlige land ikke respekterer og sikrer kvinners islamske- og internasjonale menneskerettigheter, heriblant Saudi Arabia, Pakistan og Iran.

Spørsmålet som her reiser seg er: hva skjedde?

Koranen og hadith har ikke endret sitt skriftlige innhold siden sin opprinnelsestid. Det mest plausible svaret i første rekke er at det vestlige samfunnet har gjennomgått en sekulariseringsprosess og egne kvinnekamper. Dette har videre dannet grunnlaget for egne visjoner og mål om hva som er å anse som rett kvinnesyn. Av den grunn kritiserer vestlig feminister og islamkritikere ofte islam for å være undertrykkende, urettferdig, mannssjåvinistisk og umyndiggjørende overfor muslimske kvinner.

Den gjennomgående kritikken fester seg særlig i islams krav og rettigheter til begge kjønn. Hvordan forklarer man denne skjevheten, hvis ikke denne beviser hva islamkritikerne kaller kvinneundertrykkende? Hvorfor er det slik i dag at det er lettere for menn å få skilsmisse, mens kvinner kan slite med slikt i lange perioder? Eller at kvinnen mister barna til mannen etter at de har oppnådd myndig alder? Hva med at kvinnen arver halvparten av menn eller at deres vitnemål i rettssalen tells halvparten av menn sitt?

Mange muslimske feminister ønsker imidlertid å være en del av den feministiske kampen, de ønsker å utfordre det de mener er en patriarkalsk tolkning av skrifter – og fjerne skillet mellom teori og praksis slik at like rettigheter oppnås. Dette ved å tolke Koranen og  hadith dynamisk, i takt med samfunnsutviklingen. Kvinner i India søker like rettigheter innen ekteskapsinstituttet og har beveget rettsinstanser for å reformere personallovgivningen.

Lignende kamper finnes overalt i det som omtales som den muslimske verden, med seg har de en vesentlig utdannet kvinnelig muslimsk andel som er mer bevisste på sine roller. De ønsker ikke bare å pryde sine utdanninger med diplomer, men være aktører som påvirker og styrer i henhold til sine ekspertise.  Det gjelder å være seg innen politikken og som teologer innen troen. Hvordan henger dette sammen med den sekulære feministiske kampen?

Likeledes eksisterer det også en andel av muslimske kvinner som er tilfreds med å leve etter kjønnsspesifikke rettigheter og plikter. Etter deres tolkninger er det de tradisjonelle kjønnsmønstrene som er kurante da det hevdes at de tar hensyn til kjønnenes biologiske forskjeller. For disse kvinnene er det ikke samfunnsutviklingen som er avgjørende for deres trosforståelse, men heller troen på at de allerede-eksisterende tolkningene av Koranen og hadith er fullkomne som sådan. Ofte hører vi fra disse muslimske kvinnene at de føler seg frigjort. Er vi berettigget til å frarøve deres definisjonsmakt og selvbestemmelsesrett? Og er det legitimt å prakke på dem den sekulære feministiske kampen?

Minareten inviterer til debatt om kvinners status og rettigheter i islam for dette kvartalstema (okt-des). Hva mener du om temaet, og de eventuelle argumenter som er fremmed? Er det noen tanker du synes burde løftes frem? Ønsker du å dele dine tanker med oss sender du ditt bidrag til minareten@minareten.no – og husk, det er høyt under taket på Minareten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *