Daily Archives: November 15, 2016

Hva vil det si å være en åker?

Denne artikkelens hovedformål vil være å oppnå innsikt i et koranvers som på mange måter karakteriseres som kontroversielt. Artikkelen vil ha et analytisk utgangspunkt.

I en av Koranens mange vers (ayas) karakteriseres kvinnen bl.a. som en åker:

Deres kvinner er en åker for dere, så gå til deres åker slik dere ønsker, alt på beste måte. Frykt Gud og vit at dere skal møte Ham. Bring det glade budskap til de troende.

800px-george_cole_-_harvest_rest

Ved første øyekast kan verset virke diskriminerende og i disfavør av kvinnen. Dette er et vers flere vestlige feminister karakteriserer som kvinneundertrykkende. Spørsmålet blir i så måte om de som tolker verset bokstavelig virkelig fanger essensen av versets budskap. For den essensen jeg argumenterer for motvirker en slik objektivisering.

Continue reading