Monthly Archives: December 2016

Religionstolkning i likestillingskampen

Av: Umar Ashraf

At muslimer kjenner seg igjen i verdier som innbyggere i vestlige land så stolt proklamerer som sine, er vanskelig for noen å fordøye. Likestilling, og kvinners rettigheter i Islam er et av de mest debatterte temaene også i den norske samfunnsdebatten. Vi ser til stadighet en stigmatisering i norske medier av muslimske kvinner som undertrykkede, mens muslimske menn er motpolen til dette, nemlig undertrykkerne.

220px-plate8cx

I mange muslimske hjem verden over, er verdier som likestilling helt naturlig. Det er derfor heller ikke så rart at de fleste muslimer trives så godt i Norge, verdens sjette mest islamske land. Og da snakker vi om religionens verdier og idealer, sett i kontekst av styresett og samfunnsstruktur. Mange av de viktigste frihetsverdiene vi har i Norge praktiseres også i mange muslimske hjem. Det er gjerne de muslimene du ikke finner i mediene og i norsk offentlighet. Men derimot møter du dem i norsk arbeidsliv, i hverdagen. De lever et normalt liv, langt bortenfor den lille boblen av spissformuleringer kalt norske medier, som mange av våre politikere, samfunnsdebattanter og opinionsledere sverger til å være en korrekt avspeiling av samfunnet.

Continue reading