Islam vs patriarkatet

Av: Mahira Karim

For 1400 år siden kom islam som blant annet et kvinnefrigjørende element. Den kom i en periode da fysisk straff rettet mot kvinner var en normal praksis blant araberne. Kvinner ble begravd levende, de ble objektivisert og deres rettigheter var ikke eksisterende.

Islam ble da den ledende religionen som lovfestet kvinner arverett – rettigheter som kom i dette århundre til Vesten og blir ansett på som heller noe typisk vestlig. Læren ga kvinner rett til å forlange skilsmisse, drive handel og besitte eiendom uten at mannen ble innblandet. Kvinnen ble nå frigjort fra sin tidligere tradisjonelle rolle.

15978996_715710855248946_1361772222_n

I Koranen står det følgende:

«…Og for kvinnene (gjelder) de samme rettigheter (som mennene har) over dem. Dog har mennene en viss forrang over dem. Og Allah er Allmektig, Allvis» ( Kap. 2: Al-Baqarah: 229)

Altså har kvinner nøyaktig samme rettigheter overfor menn som menn har overfor dem. Det er ingen forskjell i det hele tatt. Det at mannen har en viss forrang påhviler alene å livnære familien (se Kap. 4: Al-Nisa: 35). Dessverre er dette verset ofte misbrukt for å legitimere hvorfor menn er «over» kvinnen i for eksempel næringslivet og andre sosiale forhold. I sin rette tolkning belyser verset at kvinnen og mannen er like verdt. Altså hva personlige rettigheter angår, er mannen og kvinnen likestilt.

Herskelegtimiering

I dag er dessverre praksisen islam kom med for 1400 år siden i flere muslimske land nærmere forsvunnet. Kvinner i flere muslimske land har i dag færre rettigheter enn menn. Hva har skjedd og hvorfor møter kvinner idag på ulikhet og undertrykkelse?

Iran har blant annet en nasjonallov som tvinger kvinner å bære slør i offentlig rom. Vi har regimet i Saudi Arabia som nekter kvinner å kjøre bil. Og i Egypt har vi vært vitne til at kvinner har fått voldelige konsekvenser for å kritisere staten.

Islam er idag aktivt anvendt for å gi en religiøs legitimering av korrupte regimer og deres politikk. Beslutningstakere og politikere for eksempel i Iran, Saudi Arabia og Egypt, søker å øke deres makt og innflytelse gjennom referanse fra islam, noe som gjør at blant annet islams lære om at kvinner skal være fri forsvinner. Flere land holder fast ved offisielle muftier som er utnevnt av presidenten eller kongen. Sammen kommer de med fatwa som er i pakt med hva staten ønsker. Dermed blir blant annet kvinner snarere undertrykt av patriarkalsk herredømme og korrupte regimer, ikke den islamske læren som kom for 1400 år siden.

Den kjente og ofte brukt rapporten Arab Human Development Report fra 2002 peker på det den kaller “lack of empowerment of women” som en av tre grunner som hemmer utvikling i den arabiske verden. Rapporten viser også at flere land i den arabiske verden er preget av tradisjonelle shariafortolkninger som mener at kvinner har færre rettigheter enn menn. Disse fortolkningene fratar kvinners rett når det gjelder arv, ekteskap og skilsmisse.  Islam som ga kvinnen på 600-tallet blant annet arverett og mulighet til å forlange skilsmisse er idag fraværende i flere land i den muslimske verden.

Patriarkatet er ikke et islamsk problem

Dessverre er islamsk opprinnelige lære i dag forvekslet med patriarkalsk herredømme. Et herredømme der kvinner er underordnet menn. Dette betyr at kvinner har mindre rett, deres stemme forsvunnet og patriarkatet strekker seg nå fra hushold til den politiske sfæren i korrupte land og regimer. Og som skrevet tydelig ovenfor, islamsk opprinnelig lære er i dag forvekslet med patriarkatet. Altså er patriarkatet og politisk kvinneundertrykkelse ikke et islamsk problem, men et samfunnsproblem.

Patriarkatet som samfunnsproblem

Den iranske revolusjonen har på mange måter vært et tilbakeslag for kvinner i landet. Iran gikk fra å være et vestlig orientert monarki til å bli en islamsk teokratisk republikk. Dette betydde at giftealderen nå ble senket fra 18 til ni år. Kvinner fikk ikke lenger ta aktiv del i yrker og utdanninger. De ble i tillegg tvunget til å bære hijab. De tradisjonelle fortolkningene av islam som hadde et klart patriarkalsk karakter var nå på vei tilbake. Den 8. mars 1979 demonstrerte 400 000 kvinner i Tehran mot tvungen hijab uten å få noe gjennomslag. Kvinner var nå underlagt menn og var til enhver tid avhengig av hennes mannlige formynder.

I den islamske republikken Egypt er kvinner hardt diskriminert av staten. Kvinnelige aktivister i landet har møtt på flere motgang fra regimet. Deres aktivisme har ledet til flere voldsepisoder. Et eksempel på dette er 8 mars 2011 der kvinnelig aktivister stod opp i Tahrir og krevde slutt på kjønnsdiskriminering fra staten og vold mot kvinner. Dette var kvinner i både slør og kvinner som gikk lik vestlig stil. Flere under markeringen ble angrepet av en større gruppe menn. I en ny demonstrasjon 9 desember samme året i Tahrir ble en ung kvinne slått og etterlatt ubevisst stoppe ble selv slått av politiet. Dette i et land som er islamsk republikk, og svikter å forholde seg til islamske verdier.

Iran og Egypt er to muslimske land der islamsk lære om likestilling og likeverd, og religionens sentral lære om barmhjertighet er forsvunnet. Det er i tillegg viktig å vite at det også finnes land som er ikke-muslimske som fratar kvinner deres selvbestemmelsesrett. Kvinner er i dag undersått menn i flere samfunn. Nicaragua er et land der kvinner er undertrykt politisk. I 2006 vant Daniel Ortega presidentvalget i Nicaragua ved blant å komme med nasjonallov mot abort. Dette viser godt hvordan staten spiller en viktig rolle i folkets personlige liv, og bruker kirken til å legitimere abortlov, en lov som fratok kvinners rett over deres egen kropp. Graviditet som følge av voldtekt er ikke unntak. Nicaragua er idag et av landene i regionen med høyest antall ungdomsgraviditet. “Machismo” kulturen i landet er for det meste årsaken til ungdomsgraviditet i landet. Nicaragua er ikke et muslimsk land. Men det er et samfunn som er mannsdominerende og følger patriarkalske maktstrukturer. Dette gjelder også Argentina der flere har sluttet å kjempe mot patriarkatet og har lært å ‘elske sin skjebne’.

Kvinner er idag undertrykt i flere samfunn av patriarkalsk karakter. Å bruke religionskortet for å forklare kvinnediskriminering og deres mangel på frihet i korrupte land er å være intellektuell uærlig om hvor problemet egentlig ligger.

Mahira Karim er skribent, studerer utviklingsstudier ved HiOA og er medlem av Minaretens Forsamling.

2 thoughts on “Islam vs patriarkatet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *