Patriarkalske spor i en feministisk religion

Islam var den første religionen som systematisk styrket kvinner og ga dem rettigheter. Når kvinnen ble sett på som et objekt som skulle underordne mannen. Likevel sitter mange muslimer med den oppfatningen at feminisme er noe vestlig og dermed ikke hører hjemme i islam. Før islam innførte likestilling og kvinnerettigheter, var det ikke noe konsept der kvinnen ble sett på som et individuelt menneske med like rettigheter som hun kunne ta i bruk med verdighet.

Det er et stor sprik mellom de ulike feministene, men feminisme defineres som et konsept,  der kvinners stilling blir styrket med fullverdige rettigheter og der kvinnen blir sett på som et fullverdig Individ. Islam var tidlig ute med å gi kvinner rettigheter mens det først var rundt 1930 at kvinnens status som et selvstendig individ ble anerkjent i Vesten, til tross for dette ser vi i dag at patriarkalisme fortsatt styrer i mange samfunn og kulturer.

Muslimske kvinner har ifølge islam fullt opp med rettigheter, rett til en tydelig fri identitet, status som et selvstendig individ likevel blir mange undertrykt og behandlet som objekter. De blir kalt for dårlige rollemodeller når de erklærer seg feminister. Patriarkalske samfunn og imperialisme er to faktorer som spiller en stor rolle her.

16117181_720831848091333_1742578527_n

Imperialisme defineres som å ta over, f.eks. når en stat forsøker å underlegge seg andre stater eller samfunn for å forme dem i henhold til eget samfunnsbilde, ofte med en ideologisk eller religiøs hensikt og inspirasjon bak  dette kalles for imperialistisk politikk. Skepsisen til feminisme kan ligge i nettopp dette, da mange allerede sitter med den oppfatningen at feminisme har vestlig opphav. Dermed frykter de som er skeptiske at feminisme skal ta over og gjøre om deres egne verdier. Det litt ironiske her er at enkelte av de  muslimske mennene som frykter at feminisme skal ta over og forandre deres verdier, ofte er en del av patriarkatet og kvinneundertrykkingen selv.

Imens defineres patriarkatet som en mannsdominert maktstruktur gjennom organiserte samfunn, men også i enkelte sammenhenger der menn har makt over kvinner. I et patriarkalsk samfunn forsøker menn å dominere og kontrollere kvinner ved  å ta vekk all form for frihet.

I islam står kvinnen lik mannen, noe mange muslimer ikke klarer å akseptere. Den arabiske kulturen er en av mange kulturer, der patriarkatet den dag i dag står ganske sterkt. Så sterkt at folk blander kulturer med religion og sier at det er islam. For å understreke dette blir koranvers og hadith ofte tatt ut av kontekst, mistolket og tilpasset med mål om å nedgradere kvinnens status i samfunnet og få kvinnen til å underordne seg mannen. Dermed ender det med at menn i patriarkalske samfunn lykkes i å degradere kvinnen og bruke kvinnen som en dukke de kan gjøre hva de vil med.

Dette strider helt imot koranen, men ingen ser ut til å bry seg. I dette tilfellet er det kulturer, eldgamle tradisjoner, patriarkalisme og tolkninger av koranen i et patriarkalsk perspektiv som påvirker reglene hverdagen og tankesettet vårt på en negativ måte og hindrer likestilling, ikke koranen. De som støtter patriarkalismen og er en del av det velger å la det råde over koranens budskap.

Vers og formuleringer fra koranen blir tatt ut av kontekst før de blir gjort om og tilpasset patriarkalske verdier. Det å blande religion og kultur sammen regnes som å forgifte noe, og det er nettopp det som skjer når regler blir såpass mistolket. Grunnet fattigdom og ignoranse blant annen  er mange muslimske kvinner ikke klare over dems islamske rettigheter.  Dermed finner mange seg i undertrykkingen og den dårlige behandlingen blant annen. Vi bør forstå koranens budskap, men det ser ut til at så lenge vi holder fast ved negative sider ved kulturer kommer vi ikke til å være i stand til å forstå hva koranen egentlig sier.

Feminisme har blitt definert på et grunnleggende nivå, men hva er egentlig forskjellen mellom islamsk og vestlig feminisme og hvordan spiller patriarkalske samfunn og imperialisme inn i dette.  Definisjonen om at feminisme er en ideologi som styrker kvinner er den samme både i islamsk og vestlig feminisme. Historisk sett derimot mistet muslimske kvinner deres rettigheter grunnet  at det ble forsøkt å ta over islam og tilpasse den til patriarkalske verdier.

Kvinner hadde ingen rettigheter i vesten inntil rundt 1930, men de kjempet seg fram til det igjennom feminisme blant annet.  Forskjellen mellom islamsk og vestlig feminisme ligger i at,  islamsk feminisme er basert på spesifikke ikke-omsettelige verdier som like rettigheter med ære og verdighet. Frihet fra et islamsk perspektiv kommer rett og slett med et spesifikt ansvar.  Vestlig frihet  har en tendens til å degradere og ignorere moralske, juridiske og seksuelle begrensninger til det punktet at det fort blir oppfattet som uhemmet. Dette gjelder for så vidt ikke alle, men noe kulturell og sosial praksis.

I islamsk feminisme blir kvinnens ære og verdighet på en side opprettholdt, samtidig som at ekteskapelig forhold blir opphøyet i forhold til hellighet og dermed også begrenset til formering. Det er visse normer som islamske feminister må observere, normer vestlige feminiser ikke er forpliktet til.

Koranen har visse spesifikke regler og normer for seksuell oppførsel. Begge kjønn har et ansvar når det kommer til begjær og forførelse og lik rett til seksuell tilfredstillelse, men innenfor ekteskapets rammer. Det fins ikke noe konsept for utenomekteskapelig samleie i islam da det regnes som en synd. Innenfor ekteskapets rammer blir det sett på som et forplantnings instrument med mye hellighet knyttet til.

Noe som er viktig å understreke er at i et patriarkalsk samfunn er det menn som bestemmer normene for seksuell atferd. Argumentet som oftest ble og blir brukt er at menn ofte har et større seksuelt behov og dermed trenger flere koner for å tilfredsstille det behovet, mens kvinnen har en tendens til å være passiv og dermed måtte forholde seg til en mann om gangen.

Koranens syn på dette er heldigvis helt forskjellig. Det er ikke hvorvidt man har lite eller stort seksuelt behov som nødvendiggjør polygami eller monogame ekteskap. I henholdsvis vers 4:3 og 4:129 i koranen kan man lese om monogame ekteskap. Flerkoneri var i prinsippet lovlig gjort i første om gang  for å ta vare på enker og foreldreløse i tilegg til å  tilfredsstille menns seksuelle behov. I vers :129 sier koranen klart og tydelig ifra om reglene ved monogami og at mannen skal forsøke å behandle alle koner rettferdig og likt, ikke lene seg helt mot den ene og la den andre henge halvveis og heller ikke forlate den første kona i omsorgssvikt. Seksuell tilfredstillelse er en rett for både kvinnen og mannen i et ekteskap og med det har også skilte kvinner og enker full rett til å gifte seg på nytt og tilfredsstille deres behov.

Menn som sitter med patriarkalsk tankegang  ønsker som oftest ikke at kvinner skal ha rettigheter, i deres øyne er kvinnen et objekt der alt fra kropp til frihet skal kontrolleres og tøyles. Dermed gidder ikke noen muslimske menn å følge islam på akkurat det punktet. Hadde de giddet å sette seg inn i det ville de ha sett at det er forskjell på islamsk feminisme og på vestlig feminisme som de frykter. Noen menn vil nok ta til fornuft når de forstår forskjellen og setter seg inn i hva islam sier, mens andre vil være likegyldige og ikke bry seg og forsette som før fordi at de liker å kontrollere det motsatte kjønn.

Enkelte personlighetstrekk hos begge kjønn, oppdragelse og barndom i tillegg til psykiske helseproblemer, blanding av kultur og religion og mangel på kunnskap, spiller inn som grunner til at den samme onde sirkelen forsetter. Løsningen ligger i kunnskap og utdanning blant begge kjønn i tillegg til kampanjer som utfordrer og endrer menn sine holdninger.

Alle muslimske kvinner, må vite sine rettigheter i henhold til islam, sånn at de ikke bukker under og adlyder ektemannen hvis han forsøker å kontrollere, undertrykke og mishandle. I tillegg må alle menn forstå at framtiden ligger i at kvinnen utdannes, en kvinne som er utdannet og aktiv i samfunnet er positivt både for henne selv, men også for samfunnet rundt. For den nåværende generasjonen og den kommende generasjonen.  Det er en lang vei å gå, men sjansen for at  kvinner som blir ofre for patriarkalsk kultur står opp og kjemper imot, er mye større hvis de er klar over  sine rettigheter.

For at likestilling skal kunne implementeres, for at rettighetene ifølge islam skal kunne brukes fullt ut, er det også viktig at enkelte muslimske land rydder opp i sine politiske systemer, da det også setter en stopper for mye av likestillingen. Til syvende og sist er islam klar på kvinnens rettigheter, islam er feministisk, patriarkalske samfunn og mysognister kan aldri forandre på det.

Memoona Saleem er psykologistudent og medlem av Minaretens Forsamling

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *