LEDER 2/17 – Muslimer og vesten – et konfliktfylt eller harmonisk forhold?

Vi er i en tid hvor høyreekstremisme og populisme er på fremmarsj i Vesten og de som blir betegnet som høyrepopulister markerer seg på meningsmålingene. Flere mener dette reiser flere spørsmål. Har muslimene et betent forhold til Vesten? Passer muslimene inn i Europa? Blir muslimer og andre minoriteter brukt som valgkampmateriale for å vinne til seg stemmer blant politikere?

17858640_10209240455228081_2048624040_o

I Nederland har høyrepopulisten, Geert Wilders, tatt til orde for å forby koranen, stenge moskeer, og kalt nederlendere med marokkansk opprinnelse for avskum. Han har bygget store deler av sin valgkamp på en identitetspolitikk som har skapt et klart skille mellom det såkalte «oss» og «dem». Det har ført til at han har gjort det godt på både meningsmålinger og valg, avhengig av hvordan man velger å se på resultatet. Mange mennesker og aktivister har tatt til orde for å forsvare slike utspill, mens andre har stått opp imot slike polariserende uttalelser. I Frankrike har Marine Le Pen og i Tyskland har Frauke Petry, kommet med tilsvarende uttalelser som Geert Wilders. Hva gjør dette med muslimene? Blir de stilt i et ultimatum, hvor de må forkaste sin identitet for å bli akseptert blant majoriteten? Overvurderer vi skaden som høyrepopulister kan komme med?

Dette har løftet frem debatter om identitet og rasisme i Europa i den offentlige diskursen. Samfunnsdebattanter, muslimer og ikke – muslimer, har argumentert sterkt for at denne utviklingen av identitetspolitikk er problematisk og at Europa går i en negativ retning. Er det egentlig problematisk å være praktiserende muslim i Europa? Hater Vesten muslimer eller har muslimene over tid blitt en naturlig, integrert del av Europa? I de fleste europeiske land er pressefrihet, religionsfrihet og ytringsfrihet, rettigheter og goder som alle borgere benytter seg av. Muslimer er ikke unntatt fra disse rettighetene. Kunne muslimer praktisert sin religion like fritt og åpent sine respektive hjemland?

Et annet tema som byr på kontroverser er utenrikspolitikk. Vi er vitne til en vestlig utenrikspolitikk som føres under påskuddet om at det føres en ‘krig mot terror’. I realiteten, så kommer dette til syne i intervensjoner i, og invasjoner av, land hvor majoritetsbefolkningen er muslimer, såkalte «muslimske» land. På den ene siden etterspør vestlige statsoverhoder og aktører demokratiserende prosesser og liberalisering, slik som den arabiske våren. På den andre siden inngås det samtidig allianser med diktatorer og tyranner som knuser de demokratiske aspirasjonene i befolkningen.
Hvilke signaler sender dette til muslimer i vesten? Er ‘krigen mot terror’ i realiteten en ‘krig mot muslimer’, slik enkelte får inntrykk av? Vitner inkonsekvente mål i utenrikspolitikk at muslimer kun er brikker i et spill? Er utenrikspolitiske hensyn selvforskyldt fra muslimenes side?

For å illustrere forholdet mellom det å være muslimer i Vesten kan mange perspektiver hentes frem. Hva med amerikanske muslimer? Er de forskjellige fra europeiske muslimer, når vi snakker om Islam i Vesten?

Faktorer som utenrikspolitikk, identitet, religionsfrihet og økonomiske forhold preger den europeiske og vestlige samfunnsutviklingen. Det reiser interessante spørsmål om muslimer og minoriteters plass i det hele.

Vi i Minareten inviterer til en debatt om muslimer og deres forhold til Vesten. Fra april og frem til slutten av juni inviterer vi alle til en diskusjon rundt dette kvartalstemaet. Vi setter pris på alle skriftlige bidrag. Send til minareten@minareten.com ellers ta kontakt med oss via vår facebook side.

Og husk: det er høyt under Minareten!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *