Daily Archives: July 31, 2017

LEDER 3/17 – Islam og apostasi – Lov eller ikke lov?

En av de mest kontroversielle sidene ved islam-debatten er apostasi og etterfølgende dødsstraff. Det er et allment akseptert prinsipp blant både skriftlærde og koranfortolkere at det er valgfrihet i koranen. Spørsmålet er hva valg- og trosfrihet innebærer og hvilke grenser det har. Valg defineres i norske ordbøker som det å foretrekke noe framfor noe annet og det å ha muligheten til å velge uten tvang kan sies å være frihetsaspektet ved et slikt valg. Flere viser til Surah 109, vers 6 og Surah 2, vers 256 for å understreke at en slik frihet kommer til uttrykk i koranen.

Samtidig ser vi blant den klassiske gruppen av lærde, lovskoler og korantolkere at frafall (det å forlate religionen) innebærer dødsstraff. Denne tosidigheten forvirrer unge muslimer. Hvordan kan det snakkes om Guds ord, og om aksept av Guds budskap uten frihet til å også se bort fra den? En letende sjel som er på søken kan fort finne det som et paradoks. I øyeblikket av overbevisning må en også godta at det er ingen vei tilbake. Internt innenfor muslimske retninger eller lærde er det også store paradokser med stort meningsmangfold. Profeten Muhammeds ord blir trukket frem for å legitimere dødsstraff for de som har forlatt religionen, likevel er det ikke dokumentert at han selv praktiserte en slik straff for de frafalne i sin egen tid. Hva skjer da med koranversene som legger vekt på valgfriheten? Innunder dette er det flere aspekter som er interessante og uten tvil svært paradoksale.

Enkelte vil også spørre seg om hvor friheten er, når mennesker ser på det som sin oppgave å straffe hverandre på vegne av Gud. De fleste muslimer i dag er født inn i troen. Takhøyden for å diskutere kjernesaker innenfor virker for enkelte lavere i dag enn før, da sahaba (Profetens følgesvenner) tok flittig kontakt med hverandre for å” fornye ens tro”. Det er også mulig å finne svært mange diskusjoner med motstridende argumenter i samme gruppe mot datidens Kalifer, uten at de ble betegnet som apostater.

Vi lever i en global verden hvor en ikke kan skjerme seg og sine barn mot ulike ideer, deriblant religionskritikk. Barn og unge i en kritisk fase med identitet og spørsmål rundt dette, stiller seg spørrende til om disse spørsmål kan besvares eller ikke. Utfordringen for foreldregenerasjonen er at de ikke er fullt så oppdaterte på de harde og kritiske debattene. Derfor er det veldig enkelt for en del å si at man ikke bør tenke slik, uten heller å begrunne hvorfor. Uten en fruktbar diskusjon om tematikken, oppstår det både forvirring, og manglende tilfredsstillelse som i enkelte tilfeller kan øke tilbøyelighet for de mer” enkle” svarene som oftest tilbys av miljøer med restriksjoner på tankefrihet. Hvordan kan en forene det å leve i en moderne verden samtidig som en aksepterer at en kan undre, skifte tro, både vekk og til Islam?

Vi i Minareten inviterer til en debatt om Islam og apostasi. Fra august og frem til slutten av september inviterer vi alle til en diskusjon rundt dette kvartalstemaet. Vi setter pris på alle skriftlige bidrag. Send til minareten@minareten.com ellers ta kontakt med oss via vår facebook side. Og husk: Det er høyt under taket på minareten.