Monthly Archives: December 2017

LEDER 4/17- SHARIA

Muslimer og Islam i Norge blir stadig mer og mer et kontroversielt tema. Attpåtil så kontroversielt at 20% ikke ønsker å ha muslim som nabo, ifølge en studie av gjort av Holocaust-senteret.  Samme studie viser at 30% av de spurte mener at muslimer ønsker å ta over Europa, og halvparten at muslimer selv har skyld for økende muslimhets.

Er det såpass mange nordmenn som drar både vanlige muslimer, og de med ekstreme holdninger, under en kam? Når det har oppstått et såpass sterkt fiendebilde mot muslimer generelt, minker rommet for å kunne diskutere de underliggende kontroversielle temaene som for eksempel Sharia. Dette er en av årsakene til at vi ønsker å dra i gang denne debatten som årets siste debatt.

Den andre grunnen er at det er et behov for å diskutere dette også blant muslimer i Norge. Slik vi ser det har denne diskusjonen lenge vært en mangelvare, og muslimer har selv et diffust forhold til Sharia. Når man har et diffust forhold til teologi, tror vi at man er mer sårbar for å kunne la seg bli påvirket av populistiske religiøse ledere.

Diskusjonen vi ønsker å sette i gang er altså to-delt: Det ene handler om hva slags forhold storsamfunnet har til konseptet Sharia, og hvor mye det forholdet faktisk er basert på kunnskap.

Den andre delen handler om hvilket forhold muslimer har til Sharia. Er muslimer for godtroende ovenfor enkelte lærde, som får lov til å diktere deres tro til å kunne underbygge sin egen makt? Kan muslimer aktivt ta et eierskap til Sharia, og ikke minst Sharia i Norge? Eller er det kanskje bare de lærde som har kvalifikasjonene til å kunne diskutere dette? Og ikke minst, hva er Sharia for de forskjellige retningene?

Vi inviterer til en spennende debatt om et tema som skaper kontroverser, motpoler men som ikke blir godt nok dekket i dybden. Ønsker du å dele dine tanker med oss er du velkommen til å sende dine bidrag til minareten@minareten.no.

Og husk, det er høyt under taket hos Minareten.