Årets skribentpris

Minaretens skribentpris er en årlig pris som deles ut til de skribenter som har utmerket seg etter gitte kriterier. Utgangspunktet er de siste tolv måneders tekster, som blir vurdert av en nominasjonskomite. Nominasjonskomiteen utnevnes av Minaretens aktivitetskomite hvert år i rimelig tid før utdeling av prisen.

Årets skribentpris dels ut hver høst hvor første, andre og tredje-plass for diplom.

Årets skribenter for 2015: Ibrahim A. Abdille, Aqila Gull Mian, Shan Mohammed

12030255_922336994526758_6728651249489048322_o

Nominasjonskomiteens innstilling og argumentasjon (TBD). Nominasjonskomiteen for 2015 ble ledet av Arshad M. Ali og inkluderte Saliha El-Amrani og Hawa Muuse.

Årets skribent for 2016: Anonym Bidragsyter

Vi gjennom gikk 34 tekster fra oktober i fjor til nå. – Den gjennomgående tendensen, var at tekstene var velskrevne, tankevekkende og ikke minst dagsaktuelle, ved at de reflekterte en rekke av problemstillingene og temaene i samfunnet vårt.
Blant disse tekstene, så valgte vi en som gjorde et sterkt inntrykk på oss. Vi mener forfatteren tar opp et tema som har vært, og fortsatt er tabubelagt, og dette gjør forfatteren ved å gi oss et innblikk i noe så personlig og nært. Teksten går inn på hvordan det er å lide psykisk, samtidig som man er troende. Teksten utfordrer oppfatningene som råder i de muslimske miljøene, når det gjelder psykiske lidelser. Fortsatt er det dessverre slik at i flere av miljøene, så råder det en oppfatning om at psykiske lidelser er ensbetydende med mangel på tro, eller i verstefall skyldes at noen har utført svart magi på en.

Teksten er publisert anonymt, og etter noen runder i komiteen og med redaksjonen har vi funnet grunnlag for å la forfatteren fortsatt være anonym. Vedkommende er en 18 år gammel person, som skriver om sterke personlige opplevelser, som vil kunne oppfattes som svært kontroversielle i vedkommendes umiddelbare familie og krets. Vi mener likevel at temaet er såpass viktig at det må løftes opp og diskuteres oftere. På bakgrunn av det har vi i år valgt «Er jeg syk, eller har jeg mistet troen» som årets tekst.

Nominasjonskomiteen for 2016 er ledet av Amira Ibrahim, og består av Nojoud Koubaa og Arshad M. Ali.