Category Archives: 1/17 Menneskeverd og medmenneskelighet

LEDER 1/17 Menneskeverd og medmenneskelighet

Vi etterlater nok en gang et år hvor man har observert meningsløs nedslakting av mennesker verden over. Drapene utføres i forskjellige navn og med forskjellige motiver. Et fellestrekk er å legitimere drapene fordi at det begrunnes med at uskyldige mennesker egentlig ikke er uskyldige, eller at det er en akseptabel ofrelse for en større sak.

Krigen i Irak blir eksempelvis forsvart på tross av de sivile tapene, og den pågående konflikten i landet – prisen man måtte betale for å bli kvitt diktatoren Saddam Hussein. Til tross for at det ikke ble funnet masseødeleggelsesvåpen man mente var under utvikling i landet, blir krigen forsvart i dag. Også er det meninger om at man handlet ut ifra etterretningen man hadde på tidspunktet, og hadde man ikke handlet da, og informasjonen hadde vist seg å stemme, så ville man hatt en verre situasjon.

15941024_10157929570085062_6610074470886726963_n

I flere land er det pågående konflikt, drap og legitimering av disse drapene. Felles for dem er at menneskeliv forklares i en sammenheng hvor fokuset ikke er på de døde, men på saken som forårsaket drapene. Av og til kan det handle om å se det større bildet, om å være innenfor en bestemt religiøs eller etnisk gruppe. I sum handler det om at menneskeliv verdsettes i forhold til disse identitetene mennesker gir verdier til.
Continue reading