Category Archives: 12/15 Legitimitet

The Crisis of Legitimacy and Representation in Islamic Leadership

The quality of being trusted and believed in is often measured by looking at what is being represented and how we are representing it. Whether we look into any scientific study or political dynamics, the question of credibility becomes critical when the representation is skewed. Similarly, when discussing the issue of legitimacy in any religion including Islam, one cannot ignore who is representing Muslims. Hence, the role of leadership in form of theologians, scholars and religious leaders becomes inevitable.

mosque women

Before jumping in with both feet, it is important to look at the term ‘Muslim leadership’. The tradition and culture of leadership among Muslim leaders varies depending on what layer of the society one is addressing. A Muslim religious scholar and leader can be a person who is highly educated from a Western Ivy League institution and can also be someone who has obtained his or her education through the local Islamic institutions within their reach.

Continue reading

Religious leaders and legitimacy

The religious establishment have largely lost credibility among youth in the Muslim world due to a perceived lack of principles. This stems from two causes:

(1) They don’t stand up to those in power

(2) They allow their interests to prevent them from consistently standing by their principles.

The perception of the religious establishment being at the beck and call of the government, as is the case across the Muslim world, severely affects their legitimacy. It gives the impression, normally correct, that they are or would be unwilling to stand up for truth if that entails biting the hand that feeds them. In a conflict between supporting the government and upholding justice they choose the former, particularly in states where the establishment is completely beholden to the government as in Egypt and Saudi Arabia.

al azhar

Continue reading

Autoritetstro muslimer

I debatt om islam blir gjerne autoriteter et argument i seg selv. Det er uheldig for religionens utvikling.

Man hører ofte klager om stagnering innen islamsk tenkning. En viss debattpraksis hos muslimer synes å ha uheldige virkninger hva gjelder mulighetene for en god, intellektuell utvikling.

Gérôme_-_Mufti_Reading_in_His_Prayer_Stool

Denne praksisen går ut på å legitimere meninger om religionssensitive tema ved å henvise eller referere til antatt autoriteter innen islamsk lære. Mer nøyaktig, at en menings berettigelse består utelukkende av at de samsvarer med disse autoritetene. Denne praksisen virker ganske gjengs og – virker det for meg – forholdsvis ukontroversiell. Eller kanskje er den godtatt mer eller mindre bevisst som en stilltiende antagelse. I så fall bør denne antagelsen utfordres.

Continue reading

Legitimitet

Det å inneha legitimitet til å kunne uttale seg om områder en har offisiell ekspertise på er i de fleste kretser ansett som tegn på kvalitet og korrekt autoritet. Innen akademia er forskningsmiljøet den mest troverdige instans når det gjelder saksområder de er spesialister på. Det betyr ikke at menings-mannen eller kvinnen ikke kan ha et ord med i bildet i et ordskifte, men det er større vekt i argumentasjonen til en forsker, kontra en politiker/skribent/blogger når en debatt pågår. Vi har erfart dette godt nok allerede når sistnevnte hyppig bruker nettopp kildehenvisning til diverse forskere eller studier.

legitimitet bilde

En god del muslimer (og andre religiøse personer) bruker denne sammenligningen når et presteskaps – i muslimsk kontekst kalt ulama (de lærde) –  metode, kilder og meninger skal overveies mot lekmannens meninger. Lekmannen har ikke legitimitet sies det, eller at den menige mannen på gata kan ikke gi autoritative beslutninger, denne autoritet har de lærde, da de innehar legitimitet for dette.

Continue reading