Category Archives: Leder

Sjelens helbredelse

Fysiske sår og sykdommer er mindre kontroversielle enn psykiske sykdommer. Men det er ikke vitenskapen alene som gjør det slik, det har også med at samfunnet aksepterer at disse sykdommene og sårene er viktige å helbrede. Det samme gjelder ikke psykisk helse.

1796633_10151863552957553_831082990_n

En krigsveteran som har mistet sin arm i kamp kan få tilrettelagt jobb og få anerkjennelse i samfunnet. En soldat som ikke har fysiske skader, men som har post-traumatisk stressyndrom kan møte mindre forståelse og muligens ikke nå så langt, hvis sinnslidelsen er åpenbar. Hvorfor?

Continue reading

Feminisme og maskulinitet

«Likestillingen har gått for langt» er et utsagn som dukker i blant. Hva som forsøkes å formidles er at likestillingen går på bekostning av menns rettigheter. Slike uttalelser blir sitert i andre deler av verden hvor likestillingen fortsatt har en lang vei å gå. Dermed er ikke dette fullt så ufarlig som en skulle tro.

Lalla Fatma

Lalla Fatma N’Soumer kjempet mot kolonistyret i Algerie og anses som en motstandshelt i regionen

Se gjerne igjen på dette regnestykket. Hvis kvinner får økte rettigheter, reduseres menn sine rettigheter. De som argumenterer slik ser på rettighetskampen for kvinner som en trussel mot menns posisjon, status og natur.

Continue reading

En krydret hverdag

I de muslimske miljøene er det tendenser til å ty til enkle forklaringer på store verdensutfordringer, spesielt når det er muslimske land det snakkes om. I mange tilfeller går forklaringene ut på at det er ytre faktorer det skyldes – som oftest blir Vesten utpekt som syndebukken. Fortsatt er det vanlig å finne personer som oppriktig mener at 11. september er noe USA påførte seg selv, at terrorgrupperinger som Taliban, Al Qaida og ISIL egentlig er finansiert og igangsatt av Vesten og USA. Hele plottet sentrerer seg rundt en forståelse av at «de» er ute etter «oss».

10717955_10152309716052553_545486213_n

Denne virkelighetsforståelsen har gjerne gått i arv fra foreldregenerasjonen til den yngre. For foreldregenerasjonen hadde det et logisk utgangspunkt: De vokste selv opp i tidligere vestlige kolonier, med foreldre som fortalte om hvordan koloniherrene gjennom splitt og hersk tok seg til rette og utnyttet naturressursene deres.

Continue reading

Moskeenes rolle i samfunnet

 

Moskeene og imamer blir ofte kritisert når det det oppstår «kriser» i de muslimske miljøene og når disse sakene omtales i media – enten for å prioritere feil, komme for sent på banen eller for ikke være tydelige nok i fordømmelser.

Man kan bli fristet til å spørre om moskeene blir tildelt en større rolle enn de egentlig har.

Enkelte argumenterer med at moskeene hovedsakelig fylles opp en gang i uken, under fredagsbønnen, og at folk ellers tilegner seg kunnskap på andre måter. At moskeene bare fungerer som et bønnested hvor folk drar for å be.

Å gi moskeene og imamene skylden for utfordringene i miljøene vil med et slikt perspektiv være svært urettferdig, ettersom de da har minimalt med påvirkningskraft.

Continue reading

Det er høyt under minareten

muezzininthemoonlight

Minareten er et initiativ som har utviklet seg over flere år. Det begynte med noen individer som uttrykte frustrasjon over manglende møteplasser i de muslimske miljøene hvor man kunne tenke høyt, være kritisk og spørrende. De fleste steder man blir tatt imot i dag er veletablerte organisasjoner som har en forankret teologisk retning man må akseptere og følge for å delta og være en del av. Disse organisasjonene gjør en formidabel jobb for å aktivere personer i noe meningsfylt, men rom for fri tanke og verdensanskuelse utenfor religiøse briller blir begrensede.

Continue reading