Category Archives: Utdanning og helse

Gud unner oss ikke sykdom og trafikkulykker

Av: Umar Ashraf

Vi kan som oftest skylde på oss selv. Forebyggende holdninger og tiltak er i stor grad fraværende blant etniske minoriteter, dette gjelder både i valg av kosthold og i forhold til sikkerhet. Viktigheten av mosjon, trafikksikkerhet og matvaner underkommuniseres i innvandrermiljøene, fra storsamfunnets side, men også blant innvandrere selv.

umarashraf

Forebygging og trafikksikkerhet.

Orientering rundt viktigheten av trafikksikkerhet er både negativt kulturelt betinget og kraftig underprioritert i innvandringsmiljøene i Norge. Et studie utført av Transportøkonomisk institutt (TØI, 2008) fremhever at innvandrere med norsk førerkort har høyere ulykkesrisiko enn norskfødte med norsk førerkort. Menn født i Midtøsten og Afrika har dobbelt så høy ulykkesrisiko som for menn født i Norge. Også kvinner født i Midtøsten har mer enn dobbelt så høy ulykkesrisiko som norskfødte kvinner. Risikoen for en singelulykke er også større blant ikke-vestlige innvandrere enn for norskfødte. Dette gjelder både kvinner og menn. Menn fra Midtøsten har størst risiko for en singelulykke. Risikoen er 2,7 ganger så høy i denne gruppen som blant norskfødte menn (Nordbakke og Assum 2008).

Continue reading

Er jeg syk, eller har jeg mistet troen?

Av: Anonym

Jeg spurte meg selv ganske ofte det når tankene fikk lov til å vandre, og de endte opp i et mørkt rom hvor det fantes ingen tegn til lys, og skremmende nok var det en lettelse.

Har jeg mistet troen, spurte jeg meg selv, og lot det skarpe objektet kutte huden til det blødde i små strømmer nedover armen, og til slutt dryppet ned på bakken.

Var det djevelen som flirte triumferende ved meg, når jeg gang på gang søkte tegn til Guds kjærlighet, og fortvilelsen stakk meg en tusen ganger til.

Vincent_van_Gogh_Starry_Night_None

Jeg var svak, de ba meg søke tilgivelse hos Gud, men jeg visste ikke hvor jeg hadde syndet. Jeg hadde det bare vondt, lille meg fant ingen bandasje den gang, dette var for dypt til å lappes over. Jeg ville fylle hullet med tro og tillit, men jeg trodde det ikke gikk hånd i hånd med depresjon, så jeg lot gropet bli dypere, jeg turte ikke noe annet.

Er jeg vantro nå, lød tanken, når mor ba meg be en bønn for det ville visstnok klarne tåken som kvalte meg hver bidige kveld. Et lite ærlig bønn, og vips så var uker med smerte borte på et blunk. Var troen, som var så solid og stødig, borte når jeg tillot meg selv å ha det vondt? Måtte jeg være vantro for å bli diagnostisert, eller kan jeg være muslim og syk?

Continue reading

Replacing the fully oily items

The following piece will also be available on writers blog Green Ramadan.

So fourth year in a row, I have been avoiding extremely oily items of food in my kitchen! Why? Would someone ask, these are the ”traditions” kept for many years. Well dear readers, the main reason of replacing the oily items with healthier options is simply because it gets too much for your body to work with. Imagine not eating for hours and so you are finally going to eat and there you will eat all unhealthy fats.

oil

The result will be tiredness during the day because the body can’t release any energy. You have to maintain hydration and energy in this kind of fasts that are taking place in the summer. So therefore it is important to eat right and proper to let your body release energy throughout the day. The fasting circle is also changing year by year. It means the fasts that you will be keeping will be longer and harder.

Continue reading