Om Minareten

Minaretens formål

Minareten er et teologisk og politisk nøytralt initiativ med ønske om å være et samlingssted for personer med tilknytning til eller interesse for islam og muslimer i Norge for å diskutere samtidens utfordringer med god takhøyde og kritisk sans.

Minareten ønsker å stille de riktige spørsmålene, både de små og de helt store, som er av interesse for norske muslimer og for samfunnet som helhet.

Minareten mener at alle mennesker med sine svakheter og styrker er likeverdige byggesteiner i samfunnsprosjektet Norge. Gjennom sitt arbeid ønsker Minareten å ta eierskap til utfordringer i samfunnet gjennom reflekterte og løsningsorienterte debatter og initiativ. I den forbindelse også være proaktive på tematikk som settes til debatt.

Minaretens visjon

Minareten skal gjennom utveksling av tanker og ideer bidra til engasjement og aktivitet for å styrke samholdet i samfunnet

Minaretens mål

–        Jobbe for å engasjere muslimer, spesielt ungdom og andre interesserte til debatt om aktuelle tema og tema av særinteresser.

–        Fungere som et kontaktnettverk og samarbeidsforum for samfunnsengasjerte muslimer.

–        Bidra til å vise storsamfunnet og norske muslimer variasjon og aktivitet blant norske muslimer ved å løfte frem engasjerte aktører.

Om Minareten

Minareten ønsker på den ene siden å bidra i samfunnsdebatten med et mål om et mer nyansert debattklima i den norske islam-debatten og på den andre siden være en arena for norsk muslimsk ungdom hvor de kan delta i en åpen samtale og finne sin identitet som ikke ekskluderer dem fra storsamfunnet.

Minareten sitt primærfokus er å føre diskusjoner og sette tema av signifikans på dagsorden. Tematikken skal ta hensyn til relevante hendelser i samfunnshverdagen, men også ha et globalt blikk. Tema blir diskutert og valgt av minaretens ressursgruppe som ønsker å være proaktive og løsningsorienterte. Artiklene vil publiseres på Minaretens nettside som skal ha rom for diskusjoner. Takhøyden Minareten ønsker skal komme frem på artikler som publiseres med tilhørende debatt.

Minareten er spesielt bekymret over at enkelte faller utenfor fellesskapet og i stor grad gjelder dette ungdom med muslimsk bakgrunn. Flere vokser opp med en økende distanse mellom seg og fellesskapet i Norge. Direkte hatytringer mot Norge og åpen tale om en samfunnsomveltning som skaper frykt og usikkerhet blant storsamfunnet bidrar til økt hat mot muslimer i Norge. Dette bidrar til å skape ekkokamre hvor ens holdninger om å være utsatt bekreftes.

Det er sunt for ungdom å ha identitetskriser, disse bidrar til å sette i gang tankeprosesser. Men det kan være en utfordring å la ungdom vandre med disse tankene alene. Tanker må utfordres og det må legges til rette for at en kan tenke høyt om ulike tema i fellesskap.

På sikt ønsker Minareten å identifisere og løfte opp ungdom med potensiale gjennom tiltak og prosjekter som arrangeres av enkeltindivider tilknyttet organisasjonen. Norsk muslimsk ungdom er svært aktiv i for eksempel foreningsarbeid under høyere utdanning, men mange forsvinner etter endte studier, noe som naturlig nok gir rom for nye, men samtidig mister man en ressurs som kunne vært utnyttet i en lengre periode.

Minareten har også et mål om å vise storsamfunnet mangfoldet og engasjementet innad i det norsk muslimske miljøet. Minareten mener at dette oppnås gjennom åpne diskusjoner, temasamlinger og prosjektarbeid. Det finnes aktivitet blant norske muslimer som styrker ikke bare det norsk muslimske miljøet men også storsamfunnet. Minareten ønsker å få frem disse stemmene og være et kontaktnettverk for å bringe interesserte sammen med dem som bedriver frivillig arbeid.

Minareten skal administreres og innrettes etter prinsippene inkludering, toleranse og åpenhet. Det skal tilrettelegges for et inkluderende miljø og være tolerant ovenfor forskjellige meningsytringer. Minareten ønsker derfor å stå teologisk nøytrale for å garantere at alle stemmer slipper frem samtidig som en innehar respekt for meningsmangfoldet hos medlemmene av ressursgruppen i Minareten.

Minaretens Andre Forsamling (MF II)
Forsamlingsleder: Sonia Cherie

Momina Sheikh, Kamil Azhar, Mohamed Abdi, Ismail Acar, Arshad M. Ali, Shan Mohammed, Hanin Al-Rubaye, Syed Misam Hussain, Amira Ibrahim, Mahira Karim, Sonia Cherie, Mori Diakite og Usman Asif

Styret

Styreleder Shan Mohammed, Nestleder Mahira Karim, Markedsføringsansvarlig Momina Sheikh, Tilskuddsansvarlig Ismail Acar og Økonomiansvarlig Arshad M. Ali

Aktivitetskomite
Leder: Amira Ibrahim

Momina Sheikh, Nojoud Koubaa, Shan Mohammed, Sonia Cherie, Kamil Azhar og Usman Asif

Skribentkomite
Leder: Syed Misam Hussain

Arshad M. Ali, Shan Mohammed, Mohamed Abdi, Kamil Azhar, Hanin Al-Rubaye, Mahira Karim, Mori Diakite og Ismail Acar

Redaksjonen

TBA

Valgkomite
Leder: Hanin Al-Rubaye

Mori Diakite og Usman Asif

Kontroll og Vedtektskomite
Leder: Usman Asif

 

Kontakt:
Mail: minareten (at) minareten.no

Facebook: Minareten

Twitter: @minareten

Snapchat: Minareten

Disclaimer

Innholdet i tekster publisert hos Minareten er det artikkelforfatteren som står bak, Minareten tilbyr kun plattformet og garanterer friheten til å kunne ytre seg etter skribentens ønske. Minaretens redaksjon foretar kun kvalitative og språklige vurderinger.

Sist endret 10. April 2017

Copyright 2014 – 2016

3 thoughts on “Om Minareten

 1. Edda Falk

  Om tre uker kommer den canadisk-algeriske filmskaperen Nadia Zouaoui til Litteraturhuset for å vise en dokumentarfilm om kvinners rettigheter i Algerie. Hun har mange interessante tanker rundt feminisme, religion og tradisjon. Event:https://www.facebook.com/events/826920767330648/
  (Full disclaimer: jeg er med på å organisere arrangementer )

  1. Usman Asif

   Takk for informasjon. Vi skal følge med og se om vi får noen til å skrive på dette

   1. Edda Falk

    Så flott! Nadia Zouaoui er tilgjengelig for intervjuer mens hun her i Oslo (25. – 26. november), dersom det er av interesse. Alle er uansett hjertelig velkommen på filmvisningen!

Comments are closed.